Wymagania edukacyjne

Liceum Ogólnokształcące Nowa Podstawa Programowa


język polski /zakres podstawowy/ klasa I klasa II klasa III
język polski /zakres rozszerzony/ klasa I klasa II klasa III
język angielski /zakres podstawowy/ klasa I (K-ZG) klasa IIab
język angielski /zakres podstawowy i rozszerzony/ klasa I klasa II klasa III
język niemiecki /zakres podstawowy/ klasa I (K) klasa II (K) klasa III(K) klasa IV(K)
język francuski /zakres podstawowy/ klasa I klasa II klasa III
wiedza o kulturze klasa I
historia klasa I
historia /zakres rozszerzony/ klasa II klasa III
wiedza o społeczeństwie klasa I
wiedza o społeczeństwie /zakres rozszerzony/ klasa II klasa III
historia i społeczeństwo klasa II klasa III
podstawy przedsiębiorczości klasa I
geografia klasa I
geografia /zakres rozszerzony/ klasa II i klasa III
biologia klasa I
biologia /zakres rozszerzony/ klasa II klasa III
chemia klasa I
fizyka klasa I
matematyka /zakres podstawowy/ klasa I klasa II klasa III
matematyka /zakres rozszerzony/ klasa I klasa II klasa III
informatyka /zakres podstawowy/ klasa I
wychowanie fizyczne klasa I klasa II klasa III
edukacja dla bezpieczeństwa klasa I
religia/etyka klasa I klasa II klasa III
przyroda – fizyka klasa II
przyroda – chemia klasa II
przyroda – biologia klasa III
przyroda – geografia klasa III
bezpieczeństwo narodowe klasa II klasa III
zajęcia dziennikarskie klasa II i klasaIII
zajęcia teatralno-filmowe klasa II klasa III
człowiek i środowisko klasa II klasa III
mini biznes klasa II

Technika Nowa Podstawa Programowa


język polski /zakres podstawowy/ klasa I klasa II klasa III klasa IV
język angielski /zakres podstawowy/ klasa III T(ZG)
język angielski /zakres podstawowy i rozszerzony/ klasa I klasa II klasa III klasa IV
język niemiecki /zakres podstawowy/ klasa I (K) klasa II (K) klasa III(K) klasa IV(K) klasa V(K)
język francuski /zakres podstawowy/ klasa I klasa II klasa III i klasa IV
wiedza o kulturze klasa II
historia klasa I
wiedza o społeczeństwie klasa II
historia i społeczeństwo klasa III
podstawy przedsiębiorczości klasa I
geografia klasa I
geografia /zakres rozszerzony/ klasa II klasa III klasa IV
biologia klasa I
biologia /zakres rozszerzony/ klasa II klasa III klasa IV
chemia klasa I
fizyka klasa I
matematyka /zakres podstawowy/ klasa I klasa II klasa III i klasa IV
informatyka /zakres podstawowy/ klasa I
wychowanie fizyczne klasa I klasa II klasa III klasa IV
edukacja dla bezpieczeństwa klasa I
religia/etyka klasa I klasa II klasa III

 

Technikum Nowa Podstawa Programowa – kształcenie w zawodzie


Technik ekonomista symbol cyfrowy zawodu – 331403


przedsiębiorca w gospodarce rynkowej klasa Ia klasa IIa
działalność przedsiębiorstwa klasa Ia klasa IIa klasa IIa
język angielski w biznesie klasa IIa klasa IIIa
kadry i płace klasa IIa
statystyka i analiza ekonomiczna klasa IIa
rachunkowość finansowa klasa IIIa klasa IVa
biuro rachunkowe klasa IIIa klasa IVa

 

Technik hotelarstwa symbol cyfrowy zawodu – 422402


organizacja pracy w hotelarstwie klasa Ih klasa IIh klasa IIIh
działalność recepcji klasa Ih klasa IIh
marketing usług hotelarskich klasa IIh klasa IIIh
podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego klasa IIh i IIIh
usługi żywieniowe w hotelarstwie klasa IIh i IIIh
język angielski w hotelarstwie klasa IIh klasa IIIh
techniki pracy w hotelarstwie klasa Ih klasa IIh klasa IIIh
obsługa informatyczna w hotelarstwie klasa IIh klasa IIIh
obsługa konsumenta klasa IIIh i IVh

 

Technik handlowiec symbol cyfrowy zawodu – 522305


Towar jako przedmiot handlu klasa I klasa IIc
Marketing w działalności handlowej klasa IIc klasa IIIc klasa IVc
Język angielski w działalności handlowej klasa IIc
Przedsiębiorca w handlu klasa IIc klasa IIIc
Obsługa klientów klasa IIc klasa IIIc
Organizacja i techniki sprzedaży klasa I klasa IIc
Sprzedaż towarów klasa I klasa IIc klasa IIIc
Symulacyjna firma handlowa klasa IIIc

 

Technik organizacji reklamy symbol cyfrowy zawodu – 333906


Działalność gospodarcza w reklamie klasa II
Sprzedaż w reklamie klasa I klasa II
Marketing w reklamie klasa I klasa II
Język angielski w reklamie klasa II klasa III
Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie klasa II klasa III
Organizacja i techniki reklamy klasa I klasaII klasa III klasa IV
Projektowanie kampanii reklamowej klasaII klasa III i klasa IV
Organizacja sprzedaży reklamy klasa I klasa II
Wizualizacja klasaII i klasaIII
Grafika reklamowa klasaII

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych symbol cyfrowy zawodu – 331403


Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii klasa I i klasaII
Działalność gospodarcza w gastronomii klasa II i klasa III
Zasady żywienia klasaII klasa III klasa IV
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem klasaI klasaII klasa III
Język angielski w gastronomii klasa IID klasa IIID
Procesy technologiczne w gastronomii klasa I klasa II klasa III
Obsługa klientów w gastronomii klasa II klasa III klasa IV
Organizacja produkcji gastronomicznej klasa III klasa IV
Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej klasa III klasa IV
Usługi gastronomiczne klasa III klasa IV