IWASZKIEWICZ I FUNDACJA SKRZYDLACI RAZEM DLA DOMU DZIECKA W GIŻYCACH

W piątek 19.06.2015 w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach odbył się piknik charytatywny dla 35 dzieci z Domu Dziecka w Giżycach. Organizatorami imprezy byli uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza wraz z opiekunami : Katarzyną Pisarek i Katarzyną Sałacińską oraz Fundacją SKRZYDLACI z Warszawy. Podopieczni domu dziecka przyjechali do Osady Puszczańskiej kolejką wąskotorową. Na miejscu odbyło się pieczenie kiełbasek przy ognisku, gry i konkursy sportowe, warsztaty z rysunku oraz gra terenowa, której celem było odnalezienia skrzyni skarbów. Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało w całości dzięki środkom pozyskanym od sponsorów oraz ludzi dobrej woli, dlatego serdecznie dziękujemy:
- Właścicielom Osady Puszczańskiej w Tułowicach za przyjęcie dzieci w swoim ośrodku oraz zapewnienie jedzenia na ognisko
- Muzeum Kolei Wąskotorowej za przekazanie darmowych biletów na przejazd grupy do Tułowic
- Panu Dawidowi Świątkowi - właścicielowi firmy MAX-BUD za pomoc finansową przy zakupie nagród i upominków
- Panu Krzysztofowi Białobrzeskiemu – właścicielowi firmy OKNO – BUD za pomoc finansową przy zakupie nagród i upominków
- Pani Urszuli Kolińskiej – właścicielce sklepu LUDEK za przekazanie odzieży dziecięcej
- Firmie MARS Polska za przekazanie słodyczy
- Pani Marcie Sokół – współwłaścicielce Hurtowni AWI za przekazanie artykuł papierniczych

Katarzyna Pisarek, Katarzyna Sałacińska

19-06-15 19-06-15
19-06-15 19-06-15
19-06-15 19-06-15

Wycieczki edukacyjne w Iwaszkiewiczu

W Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza nadal trwa realizacja projektu unijnego „Młodzi na rynku pracy”, który jest prowadzony przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. z Warszawy w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim. Projekt zakończy się 31 .08.2015 roku. Jednymi z ostatnich elementów projektu były wyjazdy edukacyjne dla hotelarzy i gastronomów z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dla hotelarzy przygotowano wycieczkę edukacyjną „Tajemniczy gość w hotelu”, która odbyła się w dniach 3 – 5 czerwca . Uczestnicy odwiedzili Wieliczkę, Kraków oraz park miniatur w Inwałdzie. Tydzień później uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Wisły. W trakcie wyjazdu odbyły się pokazy regionalnej kuchni czeskiej, warsztaty: Kuchnia Marokańska oraz Chlebowa Chata. Uczestnicy własnoręcznie formowali i wypiekali podpłomyki oraz wykonywali dodatki do degustacji, min. masło, smalec z ziołami i kawę zbożową. Wszyscy uczniowie wrócili z wycieczek zadowoleni i planują już udział w kolejnym projekcie, który rozpoczął się 1 czerwca 2015 roku i potrwa do 31 maja 2017 roku - „Młodzi na europejskim rynku pracy– praktyka i doświadczenie”.
14-06-15 14-06-15

E.S.

Kolejny projekt unijny w Iwaszkiewiczu

19-06-15

Już 1 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza rusza kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. Tym razem nosi tytuł „Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka i doświadczenie” . Projekt prowadzony jest przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z Warszawy w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim. Jest on skierowany do uczniów klas I, II, III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarstwa i klas I, II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza. Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów w obszarze zawodowym, językowym i osobistym. Uczestnicy projektu w obszarze nauki zawodu będą mieli możliwość poznania nowych surowców, technologii pracy i trendów w branży oraz korzystania z nich. W obszarze językowym uczestnicy poszerzą swoje kompetencje językowe - będą musieli komunikować się z członkami zespołu w zakładzie pracy i klientami, pracownikami instytucji pośredniczącej w sytuacjach życia codziennego. W obszarze osobistym uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć umiejętności interpersonalne, zarówno w miejscu stażu, jak i w grupie rówieśniczej, nauczyć się współpracy i tolerancji, pokonać własne słabości i nabrać wiary we własne możliwości oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego. Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymają potwierdzenie nabytych umiejętności dokumentem Europass Mobilność, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim.
Uczestnicy projektu skorzystają z :
• 40 godzinnego kursu języka hiszpańskiego zawodowego
• 5 godzinnego kursu języka angielskiego zawodowego
• warsztatów z pedagogiem /psychologiem
• wykładów na temat kuchni hiszpańskiej
• wykładów z kulturoznawstwa
• stażu zagranicznego ( 28 dni ) – w Hiszpanii : wyjazd I grupy czerwiec 2016 , wyjazd II grupy wrzesień 2016
Staż w Hiszpanii, która różni się od Polski ze względu na tradycje kulinarne, turystyczne i kulturowe, pozwoli uczniom na zdobycie nowych doświadczeń. Najważniejszym efektem odbytego stażu będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, dzięki którym przyszli absolwenci będą mieli ułatwione wejście na rynek pracy, zyskają na nim mobilność i konkurencyjność. Uzyskane w toku realizacji projektu dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności: Europass Mobilność, referencje, certyfikat uczestnictwa w stażu, certyfikat z języka hiszpańskiego będą potwierdzeniem nabytych umiejętności i wzbogacą CV uczestników projektu. Dla przyszłych pracodawców będą gwarantem, że zatrudniają pracownika wykwalifikowanego, dobrze przygotowanego do pracy w zawodzie, samodzielnego i dobrze pracującego w zespole, elastycznego, gotowego do zmian i chętnie podejmującego wyzwania rynku. Przebieg projektu można śledzić na naszych stronach internetowych. Okres realizacji projektu : 1 czerwca 2015 – 31 maja 2017 r. ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO NAUKI W IWASZKIEWICZU

19-06-15

Elżbieta Sobczyńska

Mundurowi pożegnali szkołę

W dniu 24 kwietnia br. miała miejsce uroczystość pożegnania absolwentów Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Po raz pierwszy w historii mury szkoły opuścili absolwenci klasy liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym. Przez trzy lata uczniowie klasy III A realizowali przedmioty ogólnokształcące oraz odbyli dwuletni cykl szkoleń dotyczący wybranych zagadnień związanych ze służbą w wojsku, straży pożarnej i policji. Uczniowie uczyli się min. musztry żołnierskiej, podstaw strzelania, pracy bojowej i ratowniczej na sprzęcie wojskowym i strażackim, podstaw kryminalistyki i ratownictwa medycznego. Przeprowadzenie szkoleń było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z 3. Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej w Bielicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie. Dzięki podpisaniu stosownych porozumień i umów z wymienionymi jednostkami młodzież mogła korzystać z wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazywanej przez oficerów i podoficerów poszczególnych służb na przedmiocie uzupełniającym: bezpieczeństwo narodowe . Zajęcia te, prowadzone w formie poligonów, były niezwykle ciekawe, ponieważ dawały możliwość poznania od wewnątrz specyfiki pracy w poszczególnych służbach mundurowych. Pani Dyrektor Hanna Bonecka w imieniu absolwentów i uczniów klas mundurowych dziękuje 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie za życzliwość i otwartość okazywaną wszystkim uczestnikom zajęć. Niektórzy absolwenci pierwszej mundurówki z Iwaszkiewicza, którzy godnie nosili czarne mundury, planują po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę w Wojskowych Szkołach Oficerskich, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czy Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. Życzymy im powodzenia. W Iwaszkiewiczu pozostały dwa młodsze roczniki mundurówki, które noszą charakterystyczne panterki i prowadzony jest nabór do klasy pierwszej LO służb mundurowych.
24-04-15 24-04-15
24-04-15 24-04-15

Coś się kończy, coś zaczyna...

Negatywne myśli... Któż ich nie miewa? To one rodzą się w naszych umysłach pod wpływem niepowodzeń, rozczarowań lub innych przykrych doświadczeń. Wywołują przygnębienie, nadmiernie przeciążają, pozbawiają równowagi i odbierają poczucie własnej wartości. Koniecznie trzeba z nimi walczyć.
Właśnie taką prawdę chciała przekazać tegorocznym maturzystom Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie aktywna grupa teatralna, przygotowując specjalnie dla nich spektakl pt. Magnes radości i powodzenia, czyli o tym, jak poczuć własną wartość. Można powiedzieć, że uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych stało się naszą szkolną tradycją. Salę widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie wypełnili tegoroczni maturzyści i ich rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Opowiedziana tym razem historia, dopełniona symboliczną scenografią i sugestywną muzyką, zachęcała maturzystów do pracy nad sposobem myślenia. Miała im uzmysłowić, jak ważne dla duchowego rozwoju człowieka jest postrzeganie siebie w pozytywnym świetle. Nasi abiturienci usłyszeli proste i praktyczne rady, które warto uwzględnić w sytuacjach, gdy nasz szacunek dla siebie w zbyt wielkim stopniu zależy od zewnętrznych sukcesów i porażek. Mamy nadzieję, że przypomną je sobie, gdy kiedyś zabraknie im pewności siebie, gdy zwątpią w swoją wartość i wszystko wokół straci sens.
Po przedstawieniu wzruszeni i podekscytowani abiturienci przekazali klasom młodszym opiekę nad sztandarem szkoły, a potem z rąk Pani Dyrektor i Wychowawców odbierali świadectwa, nagrody książkowe za wyniki w nauce, puchary za osiągnięcia sportowe, dyplomy i nagrody za udział w konkursach.
Były przemowy, gratulacje, podziękowania... A potem jeszcze ostatnie uściski, wspólne zdjęcia, kwiaty... Znów zrobiło się sentymentalnie.
W przedstawieniu wystąpili:
Ewa Pietrzak, Barbara Gołębiowska, Ines Rychlicka, Klaudia Szałaj, Paulina Jezikowska, Patrycja Klamborowska, Paulina Kamelak, Ewelina Guzik, Natalia Fiedler – kl. III b LO;
Karolina Stanowska, Katarzyna Kmiecik, Aleksandra Przyłuska, Szymon Kochański, Damian Majorek, Hubert Piecka – kl. II a LO.
Z uczniami LO Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza gościnnie wystąpiła Madzia Kamińska.
Konferansjerzy : Wiktoria Kowara, Mateusz Bury – kl. I a LO

X.Y.

24-03-15 24-03-15

"Kuchnia łączy pokolenia" - 3 spotkanie

Już po raz trzeci w naszej szkole odbyło się spotkanie "Kuchnia łączy pokolenia", na którym gościły panie ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gości powitały panie dyrektor Hanna Bonecka oraz Urszula Opasiak. Zapowiedziały również liczne atrakcje. Pierwsza z nich to wystawa aranżacji stołów wielkanocnych, przygotowanych przez klasy technikum pod opieką pani Lidii Pojawy i Katarzyny Strzałkowskiej-Bonat. Panie ze Stowarzyszenia były zainteresowane wieloma kwestiami, m.in. pytały o zasady prawidłowego nakrywanie stołu. Klasa 3d (technik żywienia i usług gastronomicznych) zaprezentowała pokaz serwisu synchronicznego. W dalszej części spotkania Panie zostały zaproszone na poczęstunek, który składał się z napojów (soki, kawa, herbata), rogalików i sałatki owocowej, przygotowanych przez klasę 3d. Na zakończenie pani Lidia Pojawa przedstawiła gościom ciekawy temat: "Żywienie u progu i w drugiej połowie życia”. Panie były mile zaskoczone serdecznością przyjęcia, wielością wrażeń intelektualnych i smakowych, jakich doświadczyły podczas spotkania.

Ilona Rogowiecka, Klaudia Więckowska, Joanna Jackowska

23-03-15 23-03-15
24-03-15 24-03-15

PROJEKT PEACE 2015 LEKCJA TOLERANCJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

PEACE

W marcu 2015r. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie po raz pierwszy przystąpił do projektu PEACE Cross-Cultural Understanding organizowanego przez Komitet Lokalny AIESEC przy Szkole Głównej Handlowej. PEACE, czyli People’s Enthusiasm Acting for Cultural Education jest projektem edukacyjnym, którego główne cele to szerzenie tolerancji, przełamywanie stereotypów, zachęcanie do poznawania świata oraz nauki języków obcych, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych kultur, a ponadto promowanie idei współpracy międzynarodowej oraz kreowanie dobrego wizerunku Polski w świecie oraz innych krajów w Polsce. Pomysłodawcą udziału naszej szkoły w tym projekcie jest Dyrektor Szkoły p. Hanna Bonecka – absolwentka SGH (dawniej – Szkoła Główna Planowania i Statystyki), której wartościowa misja organizacji studenckiej AIESEC jest dobrze znana. W dniach 22-27 marca 2015r. szkoła gościła dwóch wolontariuszy – Vu Thuy An z Wietnamu oraz Jose Milton z Brazylii, dzięki którym przez 6 dni młodzież Iwaszkiewicza odkrywała tajemnice ich kultur i krajów. Członkowie AIESEC przedstawili młodzieży cele projektu PEACE prowadząc zajęcia warsztatowe w języku angielskim oraz propagując działania na rzecz międzykulturowego zrozumienia, zwalczania stereotypów i nietolerancji. Wolontariusze zostali zakwaterowani w domach naszych uczniów – Natalii Fiedler i Łukasza Wadeckiego co dało im możliwość bliższego poznania polskich obyczajów i codziennego życia polskiej rodziny, a także nawiązania nowych znajomości. Również na naszych gości czekało wiele atrakcji przygotowanych przez naszych uczniów wraz z nauczycielami – opiekunami projektu. W towarzystwie klasy IIIb LO zwiedzili Żelazową Wolę a z uczniami klasy IIah zabytki miasta, poznając historię naszego regionu. Młodzież technikum zaprosiła An i Jose do kawiarenki szkolnej serwując przygotowane przez siebie słodkości. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi wolontariusze uczestniczyli w pokazie stołów świątecznych oraz wspólnie z uczniami dekorowali mazurki pod fachowym nadzorem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych – p. Lidii Pojawy oraz pani Katarzyny Strzałkowskiej-Bonat. Ogromną przyjemność sprawili wolontariuszom uczniowie kl. IId technikum wraz z p. Dorotą Waszczeniuk starannie przygotowując i serwując potrawy kuchni polskiej pod hasłem menu wielkanocne – to była prawdziwa uczta. W trakcie w/w warsztatów i zajęć pozalekcyjnych uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, przeprowadzić szereg interesujących rozmów, wymienić się poglądami i informacjami dotyczącymi naszych narodów. Czas spędzony z An i Jose był dla młodzieży z Iwaszkiewicza bardzo przydatnym ćwiczeniem, treningiem języka angielskiego w jego praktycznym, codziennym użyciu. W piątek 27 marca 2015r. oficjalnie pożegnaliśmy członków AIESEC z Brazylii i Wietnamu realizujących projekt PEACE w Iwaszkiewiczu. Na spotkaniu, na które przybyła młodzież, nauczyciele i opiekunowie projektu – pani Hanna Bonecka – dyrektor szkoły podzieliła się wrażeniami z pobytu wolontariuszy w szkole. Podziękowała uczniom, szczególnie tym którzy aktywnie zaangażowali się w wizytę wolontariuszy, udzielając im gościny i aranżując wolny czas. Podkreśliła, że nasze uczestnictwo w projekcie to doskonała możliwość przełamania bariery językowej, o czym przekonało się wielu naszych uczniów a ponadto takie spotkania z cudzoziemcami z odległych dla nas krajów, służą przede wszystkim zrozumieniu różnorodności kulturowej, uczą tolerancji, otwartości, przełamywania stereotypów i ciekawości świata. To również doskonała promocja szkoły w środowisku lokalnym. Na zakończenie Dyrektor Szkoły wręczyła gościom upominki – koszulki z logo szkoły zaprojektowane przez naszą młodzież z Technikum Organizacji Reklamy. Wolontariusze nie kryli wzruszenia zapewniając, że niesamowity tydzień w Iwaszkiewiczu – pełen niezwykłych wydarzeń i pozytywnych emocji, a przede wszystkim zawarte przyjaźnie pozostaną na zawsze w ich pamięci.

Koordynator Projektu: Monika Błażejewska-Bielicka

23-03-15 23-03-15
24-03-15 24-03-15
25-03-15 25-03-15

Podziękowanie

01-04-15

I b lo w Bielicach

25 marca 2015r uczniowie klasy IB o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza wraz z nauczycielami Agnieszką Piątkiewicz, Katarzyną Sałacińską i Arkadiuszem Cybulskim mieli okazję spotkać się z amerykańskim żołnierzami, którzy przyjechali do III Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach w ramach operacji Atlantic Resolve.
Spotkanie miało miejsce dzięki współpracy „Iwaszkiewicza” z Brygadą Rakietową, której dowódcą jest gen. Stefan Mordacz, zaś kierownikiem szkolenia płk. Marek Błaszczak. Amerykanie, w liczbie 150 żołnierzy pod dowództwem kapitana Bryanta, przybywają w Bielicach od soboty (21 marca). W czasie ich pobytu prowadzone były ćwiczenia rakietowe, również na niebie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem- wyrzutniami rakiet, stacjami zasilania, radiostacjami, nowoczesną bronią i systemami nawigacji powietrznej. Spotkanie przebiegało w atmosferze przyjaźni, Amerykanie byli bardzo otwarci i chętnie opowiadali o swojej pracy. Ich wizyta w Polsce nie polegała wyłącznie na obowiązkach służbowych. Mieli okazję zobaczyć Warszawę, Nieborów oraz skosztować tradycyjnej polskiej kuchni, którą bardzo sobie zachwalali. Młodzież również bardzo entuzjastycznie wypowiadała się o spotkaniu. Amerykanie udzielali im wyczerpujących informacji na temat operacji Atlantic Resolve, Spotkanie było również bardzo dobrą okazją do „podszlifowania” języka angielskiego. Spotkanie przypomniało wszystkim, że głównym celem Sojuszu NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkim krajom członkowskim, w tym Polski, a budowanie otwartych relacji z obcokrajowcami rozszerza horyzonty i daje nam lepszy obraz polityki międzynarodowej.

A.P.

25-03-15 25-03-15

Tydzień tolerancji w Iwaszkiewiczu

Projekt PEACE Cross-cultural understanding 2015

W dniu 22 marca 2015r. uczniowie ZS im. J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie zainicjowali I edycję programu PEACE prowadzonego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC a organizowanego przez studentów SGH w Warszawie. Celem projektu jest:
przełamywanie barier kulturowych i językowych oraz szerzenie tolerancji i świadomości kulturowej wśród uczniów jak również wzrost prestiżu szkoły poprzez udział w międzynarodowym projekcie. Przez pięć dni szkoła będzie gościć dwóch wolontariuszy z dwóch różnych krajów: Vu Thuy An z Wietnamu oraz Jose Milton z Brazylii. Natalia Fiedler z rodzicami przyjęła do domu An a Łukasz Wadecki z rodziną goszczą Jose. W ramach projektu An i Jose prowadzą już od dziś zajęcia z uczniami liceum i technikum, odbywając w ten sposób praktyki studenckie. Zajęcia dotyczą kultury, obyczajów i tradycji krajów, z których pochodzą wolontariusze, jednocześnie nawiązując do tematu przewodniego projektu, czyli tolerancji i przeciwstawiania się wszelkim formom dyskryminacji. W poniedziałek praktykanci zostali przywitani w budynkach szkoły oraz zapoznali młodzież Iwaszkiewicza z głównymi założeniami projektu oraz celem swojej wizyty. Zapoczątkowali cykl warsztatów międzykulturowych w języku angielskim, podczas których w przyjaznej i nieformalnej atmosferze przybliżyli swoje kraje i tradycje bowiem wzajemne poznanie służy dialogowi, a ten uczy tolerancji i otwartości. W kolejnych dniach szkoła zorganizuje szereg spotkań w celu lepszego poznania się młodych ludzi i nawiązania międzynarodowych przyjaźni. Goście, wraz z młodzieżą, zwiedzą najciekawsze miejsca w Sochaczewie, poznają historię miasta i panujące tu tradycje. W szkolnych pracowniach, łącząc Tydzień Tolerancji z Tygodniem Zawodowca, zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne w trakcie których uczniowie technikum obsługi gastronomicznej pokażą jak upiec i udekorować mazurki wielkanocne, zaprezentują pokazy serwisu synchronicznego oraz stołów wielkanocnych. Goście będą mieli oczywiście możliwość posmakowania potraw kuchni polskiej nie tylko u rodzin goszczących ale również w trakcie warsztatów. A już jutro kawiarenka szkolna....i spacer po parku w Żelazowej Woli.

M.B-B.

22-03-15 22-03-15

Naprawdę bliskie spotkanie ze sztuką

19 marca specjalnym gościem klasy III b LO (profil teatralno – filmowy i dziennikarski) była Pani Ewa Bonecka, aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Filia we Wrocławiu). Spotkanie, podczas którego mieliśmy niezwykłą sposobność obcować z teatrem i filmem jednocześnie, miało formę warsztatów. Z pierwszej ręki uzyskaliśmy informacje o tym, jak wyglądają egzaminy na wydział aktorski, jak się do nich przygotować i jakie cechy oraz umiejętności na pewno są pomocne w uzyskaniu indeksu PWST. Warsztaty teatralne uświadomiły nam, jak istotne znaczenie w pracy aktora odgrywa umiejętność koncentracji, używania wyobraźni i przywoływania emocji. Podczas ćwiczeń praktycznych pod czujnym okiem profesjonalistki przekonaliśmy się, że bogata scenografia i światła reflektorów nie są niezbędne do zaistnienia teatru. Stworzyliśmy go w naszych szkolnych warunkach dzięki chęciom i dobrym pomysłom. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że teatr to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, z partnerem na scenie i widzem, bez którego ta dziedzina sztuki nie istnieje. Poczuliśmy przyjemność wynikającą z tego, że teatr to również wyrażanie siebie, przekazywanie innym swojej energii, swoich emocji i swojego postrzegania świata. Zajęciom warsztatowym towarzyszyła mocna podbudowa psychologiczna. Kiedy ci z nas, którym marzy się aktorstwo, wyrażali obawy i niepokoje związane z planami na przyszłość, Pani Ewa Bonecka zachęcała do wiary we własne siły i możliwości. Przekonywała do tego, że nawet wtedy, gdy stajemy przed trudnymi wyzwaniami, powinniśmy oczami wyobraźni widzieć siebie w pozycji zwycięzcy. Dziękujemy za tę cenną lekcję! Fotoreportaż

Uczniowie III b LO

19-03-15 19-03-15
19-03-15 19-03-15

WOLONTARIUSZE Z AIESEC

19-03-15
Już w najbliższą niedzielę 22 marca Iwaszkiewicz rozpoczyna współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC której celem jest umożliwienie młodym ludziom z całego świata odkrywanie i rozwój własnego potencjału. Jednocześnie dzięki różnorodności kulturowej, religijnej i etnicznej jej członków, AIESEC wpływa pozytywnie na społeczność szkolną budując wśród młodzieży tolerancję oraz szacunek dla innych kultur. Obecnie AIESEC zrzesza 124 kraje i 2.400 uniwersytetów. Iwaszkiewicz dołączył do projektu PEACE 2015 we współpracy z SGH w Warszawie. Będziemy gościć dwójkę wolontariuszy – An z Wietnamu oraz Jose z Brazylii którzy urozmaicą nasze codzienne zajęcia, zmobilizują naszą młodzież do kreatywnego myślenia w języku angielskim, opowiedzą o tradycjach i kulturze swoich krajów. Do udziału w programie Host Family wyraziły chęć dwie rodziny naszych tegorocznych maturzystów – rodzina Państwa Fiedler z Natalią będą gościli An z Wietnamu natomiast Łukasz Wadecki z rodzicami umożliwią Jose z Brazylii poznanie polskich zwyczajów i życia codziennego. Szczególnie dla Natalii i Łukasza to intensywny kontakt z praktycznym językiem angielskim przez cały tydzień. Kto wie? Może nasi przyszli abiturienci dołączą do AIESEC i już jako studenci odbędą podobne praktyki w odległych krajach.

M.B-B

Tydzień Zawodowca w Iwaszkiewiczu - 23.03–27.03.2015 roku.

19-03-15
Rok szkolny 2014/2015 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców. Nadrzędnym celem programu jest odbudowa szkolnictwa zawodowego w Polsce poprzez realizację określonych działań, min. poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, lepszą współpracę szkół z pracodawcami, pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery zawodowej. Jednym z elementów Roku Szkoły Zawodowców jest „Tydzień Zawodowca”, którego główną ideą jest przedstawienie gimnazjalistom, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, warunków kształcenia w szkole zawodowej i oferty edukacyjnej . Przygotowania do „Tygodnia Zawodowca” w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza rozpoczęły się już ponad miesiąc temu. Nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z zespołem do spraw promocji szkoły opracowali szczegółowy harmonogram działań, dzięki którym gimnazjaliści i ich rodzice, a także mieszkańcy miasta będą mieli okazję lepiej poznać specyfikę Iwaszkiewicza. Jedną z ofert dla wszystkich mieszkańców miasta jest możliwość rozliczenia PIT, w którym pomogą uczniowie klas technikum ekonomicznego pod opieką specjalistów : 23 marca oraz 27 marca w godzinach 14.00 – 17.00 w budynku szkoły przy pasażu Wacława Duplickiego 4. W tym tygodniu odbędą się również min. pokazy stołów wielkanocnych, warsztaty kulinarne dotyczące przyrządzania smakołyków z czekolady, mazurków wielkanocnych, warsztaty fotograficzne oraz inne atrakcyjne zajęcia dla gimnazjalistów. Tradycją szkoły jest też organizowanie spotkań w ramach akcji „Kuchnia łączy pokolenia”. Tym razem odbędą się warsztaty „Żywienie u progu i u schyłku życia”, na które zaprosiliśmy studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie. Szczegółowy harmonogram działań w ramach „Tygodnia Zawodowca” w Iwaszkiewiczu: Zobacz

kawiarenka z okazji DNIA KOBIET

6.marca br. miała miejsce kawiarenka przygotowana przez uczniów kierunków gastronomicznych a okazją był Międzynarodowy Dzień Kobiet.
06-03-15 06-03-15
06-03-15 06-03-15

SZKOLENIE Z PROGRAMU KOMPUTEROWEGO „S4H Hotel & SPA”

Data: 9 marca 2015r.
Miejsce: nowa pracownia komputerowa w Pasażu Duplickiego
Odbiorcy: grupa 13 uczniów ze wszystkich klas hotelarskich
Prowadzące: Dominika Kaczmarek, Aleksandra Rączka
Czas trwania: 6 godzin
O programie: system S4H posiada modułową konstrukcję dzięki czemu może zostać elastycznie dopasowany do potrzeb każdego klienta. Posiada specjalistyczne funkcje wspierające sprzedaż w restauracjach, pizzeriach, fast foodach, stołówkach, kawiarniach, cukierniach. Umożliwia obsługę sieci lokali. Wspiera wszystkie etapy pracy: od planowania zakupów, przez kalkulację, planowanie produkcji, sprzedaż, samą produkcję aż po rozliczenie sprzedaży. Kontroluje operacje finansowe od zakupów i wartości stanów magazynowych, przez kalkulację, do kontroli utargów i uzyskanej marży.
Nasze szkolenia poświęcone było modułowi S4H CHEF. Uczniowie poznali specjalistyczny program komputerowy, na którym pracuje wiele hoteli oraz obiektów SPA.
Głównymi modułami szkolenia było zapoznanie się i ćwiczenia na:
• grafiku rezerwacji
• zintegrowanym module SPA z modułem rezerwacji pokoi;
• możliwości decydowania o rezerwacji zasobu (bez kontroli czasu, z kontrolą czasu, rezerwacja zabiegu);
• tworzeniu rezerwacji indywidualnej oraz na grupę z jednego okna ;
• szybkiej sprzedaż na ekranie głównym rezerwacji;
• możliwości tworzenia szybkiej rezerwacji wg rodzaju pokoju ;
• sprawdzaniu ilości wolnych pokoi na ekranie głównym rezerwacji;
• możliwości definiowania żywienia dla wybranych gości, bądź dla całej rezerwacji;
• rozbudowanym module raportowania;
• tworzeniu faktur zaliczkowych i rozliczanie faktur;
Podsumowanie szkolenia: Po szkoleniu uczniowie byli najbardziej zadowoleni z faktu, że pracowali na prawdziwym programie komputerowym, z którego korzysta wiele hoteli, pensjonatów, moteli i obiektów SPA.
Korzyści: każdy z uczestników otrzyma certyfikat z odbytego szkolenia, który z pewnością będzie atutem podczas poszukiwania wymarzonej pracy w hotelu ;)

Aleksandra Rączka

21-12-14

Spotkanie z Janem Fijorem

6 marca bieżącego roku gościliśmy w naszej szkole nietuzinkowego gościa, którego ciężko zaszufladkować – Jana Fijora – przedsiębiorcę, dziennikarza, podróżnika, który prowadzi wydawnictwo Fijorr Publishing, wydaje książki o tematyce ekonomicznej i politycznej. Publikuje artykuły m.in. w tygodniku "Najwyższy CZAS!". Jest honorowym doradcą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE.
Spotkanie było poświęcone ekonomii z przymrużeniem oka. Na lekcji z Panem Janem Fijorem przedstawione zostały wartości, którymi powinniśmy kierować się w dorosłym życiu. Nasz gość uświadamiał nas, że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia, że za każdym sukcesem stoi ciężka praca i wiele wyrzeczeń. W swoim życiu zajmował się setkami rzeczy. Potrafił być przedsiębiorcą za czasów PRL-u. Po kilkunastu latach wysłuchiwania odmów w biurze paszportowym, dostał wreszcie wymarzony dokument i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajmował się m.in. handlem nieruchomościami. Opowiadając nam o swoich życiowych dewizach nie wstydził się przyznać, że zaczynał od pracy za barem w USA żeby następnie zatrudnić się przy sprzątaniu biurowców! Jego wytrwałość, upór, pragnienie odniesienia sukcesu i gospodarność zaprowadziła go do tego miejsca, w którym jest dzisiaj. To co odróżnia Jana Fijora od wielu naszych rodaków, to to, że z każdej sytuacji stara się wyciągnąć naukę na przyszłość i swoim życiorysem udowadnia, że można sobie radzić w każdych okolicznościach. Samo wystąpienie było bardzo ekscytujące. Jan Fijor wchodził w dyskusje ze słuchaczami, próbował doprowadzić do tego, byśmy sami mogli znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania ekonomiczne poprzez wymuszenie u nas myślenia, które jest podstawą przedsiębiorczości. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych opowiadał o tym jak zniesienie zasiłku dla bezrobotnych zmotywowało bezrobotnych do znalezienia pracy co w konsekwencji spowodowało, że gospodarka państwa się polepszyła, a ludzie wbrew opinii wielu partii politycznych nie umarli z głodu. Swoim wykładem uświadomił nam, że zarabianie pieniędzy oraz bycie przedsiębiorcą to styl życia, a nie sytuacja uwarunkowana okolicznościami. Okoliczności są nieważne, jeśli masz odpowiednie nastawienie.

Damian Witkowski,kl.IV H, Mateusz Sierociński, klasa II a LO

06-03-15

Poligon policyjny klasy IIIa LO

Dnia 13 lutego br. klasa IIIa służb mundurowych, odbyła zajęcia z przedmiotu bezpieczeństwo narodowe w Powiatowej Komendzie Policji w Sochaczewie. Program zajęć na terenie Komendy obejmował między innymi : zapoznanie się ze strukturą i zadaniami policji oraz zapoznanie się z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego – siły fizycznej, broni palnej, kajdanek, pałki i ręcznego miotacza gazu. Przedstawiono nam również przy okazji, broń palną jaką posługują się funkcjonariusze policji, m.in. P99 Whalter, który jest najnowszym pistoletem na polskim rynku. Wyjazd przybliżył nam specyfikę zawodu policjanta a co za tym się kryje ryzyko wykonywania czynności służbowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zajęć i z chęcią ponownie odwiedzimy Powiatową Komendę Policji w Sochaczewie.

Uczniowie kl. IIIa

13-02-15 13-02-15
13-02-15 13-02-15
13-02-15 13-02-15

Samoobrona z DRAGON Fight Club

log2
Dziś w Iwaszkiewiczu rozpoczął się kurs samoobrony prowadzony przez Pana Sławomira Cypla z DRAGON Fight Club Sochaczew (organizator największych amatorskich zawodów MMA w Polsce oraz Biegu Cichociemnych w Sochaczewie; zawodnicy klubu mogą pochwalić się wieloma sukcesami zajmując czołowe miejsca podczas kolejnych edycji ALMMA).
Uczniowie klasy I RD i III AH podczas pierwszych zajęć poznali zestaw ćwiczeń rozgrzewających, w celu wyeliminowania ryzyka kontuzji, ćwiczenia rozciągające, technikę rzutów polegającą na wykorzystaniu utraty równowagi oraz wykorzystanie punktów witalnych na ciele do obezwładnienia napastnika. Uczniowie z zajęć wyszli bardzo zmęczeni i podekscytowani i już nie mogą doczekać się kolejnych.

17-02-15 17-02-15
17-02-15 17-02-15
17-02-15 17-02-15

Walentynkowa Kawiarenka w "Iwachu"

W przeddzień Walentynek Iwach już świętował. Klasa III h Technikum oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali kawiarenkę walentynkową. Było pyszne ciacho, słodka kawka i duuuużo czekolady. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować dzisiejsze kawowe słodkie pyszności. Piotrkowi, który upiekł pyszny tort bezowy, Asi która jeździła do biedronki, Patrycji, która dzielnie sprzątała po imprezie oraz Pani Kasi Strzałkowskiej – Bonat, która ogarnęła całe towarzystwo.

A.R.

13-02-15 13-02-15
13-02-15 13-02-15

Poligon w Bielicach

Dnia 5 lutego 2015r. uczniowie klas o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie odbyli comiesięczny poligon w 3 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. Podczas zajęć poznaliśmy międzynarodowe prawne postanowienia dotyczące humanitarnego traktowania jeńców wojennych. Następnym ciekawym zadaniem było strzelanie z broni strzeleckiej do tarczy sportowej. Zajęcia praktyczne poprzedził krótki wykład dotyczący zasad bezpiecznego korzystania z broni. Kolejnym punktem pięciogodzinnych zajęć było zapoznanie z technikami radzenia sobie z różnego rodzaju urazami m.in. złamaniem i krwotokiem. Każdy absolwent klasy mundurowej powinien wykazać się znajomością musztry wojskowej., w związku z tym każdy z uczestników zajęć wykonał obowiązkową musztrę indywidualną. Ostatnim punktem zajęć była prezentacja dotycząca broni masowego rażenia i zasad ochrony przed jej działaniem. Zajęcia były tak interesujące, że z niecierpliwością czekamy na kolejne.

05-02-15 05-02-15
05-02-15 05-02-15

20 miejsce technikum w Iwaszkiewiczu

Tuż przed feriami zimowymi ogłoszono wyniki ogólnopolskiego XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2015. Jest to dla nas bardzo ważny ranking, ponieważ od trzech lat Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza zajmuje w nim wysokie miejsca. W tym roku jest podobnie, Technikum w Iwaszkiewiczu znalazło się na 20. miejscu wśród wszystkich techników na Mazowszu oraz 261. w kraju wśród 2240 tego typu szkół. To ogromny sukces uczniów i nauczycieli. Zdobycie miejsca w czołówce rankingu jest dla szkoły powodem do dumy i warto się tym sukcesem chwalić. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych szkół specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych "tarcz", będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły. Technikum w Zespole Szkół im . Jarosława Iwaszkiewicza otrzymało tytuł „Brązowej Szkoły 2015”, który przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym zajmującym w ogólnopolskim Rankingu Techników 2015 miejsca od 201-300. Tarcza ta widnieje już na stronie tytułowej naszego serwisu WWW.
Ranking Perspektyw to jeden z najważniejszych rankingów edukacyjnych. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji techników są wyniki zdawanych przez uczniów każdej szkoły w Polsce egzaminów zewnętrznych – matury oraz egzaminu zawodowego. Wynik, jaki szkoła osiągnęła, nie tylko podnosi jej prestiż, ale przede wszystkim jest ważnym kryterium i wskazówką dla absolwentów gimnazjów i ich rodziców, którzy stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
Pani Dyrektor Hanna Bonecka w wypowiedzi dla tygodnika „Ziemia Sochaczewska”, komentując sukces szkoły, stwierdziła, że jest to potwierdzenie wysokiego poziomu szkoły, świetnej pracy uczniów i nauczycieli oraz podkreśliła, iż zdobyte miejsce zobowiązuje do dalszej dobrej pracy . W tym miejscu należy wspomnieć , że w bieżącym roku szkolnym „Iwaszkiewiczowi”, jako jedynej szkole w powiecie sochaczewskim, po raz kolejny udało się przystąpić do finansowanego z funduszy europejskich projektu skierowanego do kształcącej się zawodowo młodzieży. Od 01.08.2014 r. do 31.08.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt unijny „Młodzi na rynku pracy” prowadzony przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. z Warszawy w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim.

E.S.

23 finał WOSP w Iwaszkiewiczu

Jak co roku w styczniu w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza Samorząd Uczniowski z okazji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizował licytację, a cała społeczność szkolna włączyła się w pomoc potrzebującym. W tym roku pieniądze zbierane były na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny i godnej opieki medycznej seniorów.
Każdego roku staramy się zebrać jak najwięcej. Znów się to udało. Tym razem zebraliśmy 2382,70 zł. Choć na dworze zimno, atmosfera licytacji była gorąca. Jak zawsze największe emocje towarzyszyły licytacji orkiestrowych tortów, podków szczęścia oraz innych, równie atrakcyjnych gadżetów O torty rywalizowali uczniowie i Rada Pedagogiczna. Również podkowy szczęścia wywołały wiele emocji wśród klas maturalnych, gdyż to one gwarantują maturzystom sukces. Licytowaliśmy oraz orkiestrowe koszulki, kalendarz, karnety na siłownię, zaproszenia na zumbę i wizytę u kosmetyczki, nieprzygotowania z lekcji ….
Dodatkową atrakcja imprezy były występy artystów, wśród których znaleźli się: Mateo, Langus, Rejsu wraz z koleżanka Martyną oraz Klaudia, która dla nas zatańczyła. WOŚP to nasza szkolna tradycja. Przygotowujemy się do niej już w grudniu. Sukces tej inicjatywie zapewniają uczniowie i nauczyciele, którzy dbają o zgromadzenie atrakcyjnych gadżetów i dobrą zabawę podczas licytacji. Za rok znów zagramy.
13-01-15 13-01-15
13-01-15 13-01-15

E.S.

Jeszcze raz dla Kubusia Chrabańskiego

21 grudnia na Placu Kościuszki w Sochaczewie nauczyciel i uczniowie z Iwaszkiewicza kwestowali dla Kubusia Chrabańskiego i innych Dzieciaków. Odbywało się to dzięki pomocy Stowarzyszenia „Sochaczew - Daj się Ponieść” i corocznej akcji „Dziewczynka z zapałkami”. Szkolnymi koordynatorami akcji były Panie: Marta Włodarczyk ,Małgorzata Krul i Agnieszka Mućka. Na naszym stoisku mieszkańcy Sochaczewa mogli zakupić pyszne pierniczki wypiekane przez uczniów i nauczycieli, a także własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby. W tej kolejnej charytatywnej akcji wspierały nas inne szkoły : nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie i Szkoły Podstawowej w Mokasie. Mimo ,że było chłodno nasze serca były gorące a mieszkańcy miasta szczodrzy. Tego dnia na Plac Kościuszki przyjechała też mama Kubusia Chrabańskiego i Wszystkim serdecznie dziękowała za pomoc.
21-12-14 21-12-14

E.S.

Warsztaty z Gimnazjalistami

15 grudnia gościliśmy w naszej szkole młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły. Nasi goście wzięli udział w świątecznych warsztatach kulinarnych.
Trenerzy którymi byli uczniowie z klas gastronomicznych: II Technikum i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczyli swoich młodszych kolegów wypiekać i dekorować pierniki oraz flambirować potrawy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia z aranżacji nakryć stołów świątecznych. Magia świąt udzieliła się wszystkim uczestnikom.
15-12-14 15-12-14
15-12-14 15-12-14

finał Szlachetnej Paczki

13 grudnia odbył się finał Szlachetnej Paczki. Dzięki Waszym wielkim sercom zebraliśmy bardzo, bardzo dużo darów dla wybranej przez nas rodziny. Zebrało się tego tyle, że jednocześnie mogliśmy wspomóc trzy rodziny, ale o tym za chwilę.
Tymczasem w sobotę około godz. 11.00 po zapakowaniu dwóch samochodów (trzeci samochód przewiózł tylko szafę, która już się nie zmieściła) jedzeniem, zabawkami, środkami chemicznymi, słodyczami i ubraniami ruszyliśmy w drogę do wybranej przez nas rodziny. Zajechaliśmy na bazę Szlachetnej Paczki w Wyszogrodzie mieszczącej się na terenie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego. Tam, po rozmowie z Koordynatorem Szlachetnej Paczki, Opiekunami poszczególnych rodzin oraz ciepłej kawie na wzmocnienie ruszyliśmy w towarzystwie Opiekuna naszej rodziny do naszego miejsca przeznaczenia. Na miejscu byliśmy około godz. 13.00 na szczęście pogoda dopisywała było ciepło i nie padało. Przystąpiliśmy zatem do rozładunku darów pod domem rodziny Pana Tomka.
Wspomagały nas wolontariuszki Szlachetnej Paczki które dzielnie dźwigały ciężkie kartony. W progu drzwi domu powitali nas rodzice Pana Tomka oraz jego dzieci Weronika i Dawid. Pan Tomek w tym czasie był w pracy. Ponieważ ma poważny problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia chwyta się każdej dorywczej pracy aby zasilić rodzinny budżet. Po wniesieniu wszystkich kartonów a było ich 27 nie licząc łóżka piętrowego, materacy oraz szafy wzięliśmy się za skręcanie łóżka. Ja wraz z wolontariuszkami bawiłyśmy się z Weroniką i Dawidem, a chłopaki rozszyfrowywali instrukcję i dalej składali łóżko.
Po upływie około 2 godzin wrócił z pracy Pan Tomek. Na chwilę przerwaliśmy pracę i poprosiliśmy go razem z nami do samochodu. Tam czekały nowe prezenty dla dzieci (plecaki z wyprawką, duża kuchnia zabawka, lalki, samochód sterowany, zestawy małych samochodów, książki i ciepłe zimowe buty). Chcieliśmy żeby to właśnie tata wręczył te prezenty swoim dzieciom. Zaskoczenie Weroniki i Dawida było ogromne. Znacie te momenty kiedy dzieci rozpakowują zawinięte w papier prezenty ich oczy rosną, a uśmiechy nie schodzą z buzi? To właśnie tak wyglądało. Gdy już pracę miały się ku końcowi, a Weronika z Dawidem coraz częściej spoglądali w stronę łóżka powiedzieli nam: - My tak naprawdę najbardziej czekamy na to łóżko.
Do tej pory ze względu na sytuację rodziny Pan Tomek spał z Weroniką i Dawidem w jednym łóżku. Uśmiechy nie schodziły dzieciom z twarzy kiedy w końcu mogły położyć się do nowego łóżka. Na twarzy Pana Tomka oprócz uśmiechu pojawiają się łzy wdzięczności, zaskoczenia. Powiedział nam, że nie spodziewał się aż tak wielkiej pomocy ale to nie nasza pomoc tylko WASZA, my jesteśmy tu tylko pośrednikami. Rodzice Pana Tomka wołają nas na skromny poczęstunek. Przy stole razem rozmawiamy o codziennych sprawach, kłopotach, życiu jest bardzo miła, ciepła, rodzinna atmosfera pełna radości. Dochodzi godz. 18.00 czas wracać do domu. Wręczamy Panu Tomkowi bony żywnościowe, które będzie mógł zrealizować w sklepie kilka kilometrów od domu. Pan Tomek nie chce ich przyjąć, nalegamy jako zwieńczenie Naszej/Waszej WIELKIEJ PACZKI.
Żegnamy się. Weronika i Dawid tulą nas mocno, dziękują, chcą abyśmy jeszcze zostali, Pan Tomek ściska nas i dziękuje już nie pamiętamy, który raz. Składamy całej rodzinie najcieplejsze życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.
Zatem DZIĘKUJE, DZIĘKUJE, DZIĘKUJE jeszcze raz za Wasze zaangażowanie i Wielkie Serce w imieniu rodziny Pana Tomka.
Mam nadzieję, że dzięki temu opisowi oraz przesłanym zdjęciom mogliście poczuć choć trochę tą wspaniałą atmosferę jaka towarzyszyła nam podczas przekazywania darów. Dzięki Wam rodzina Pana Tomka będzie miała wspaniałe spokojne, radosne święta. Pan Tomek kazał obowiązkowo podziękować wszystkim Wam. Nie mógł uwierzyć, że tak wiele osób postanowiło pomóc jego rodzinie. Wspominałam na początku, że udało nam się pomóc trzem rodzinom. Oczywiście oprócz rodziny Pana Tomka wspomogliśmy również naszą pierwszą rodzinę, której pomogliśmy 3 lata temu (samotna matka z trójką małych dzieci). Przekazaliśmy nowe zabawki dla dzieciaczków, kilka pudełek jedzenia oraz chemii także 350 złotych w bonach. Trzecią rodzinie której zdołaliśmy pomóc była samotna matka z dzieckiem która mieszka w altance bez bieżącej wody. Przekazaliśmy tej pani 500 zł w bonach. Na koniec trochę cyferek:
 • 1 300 zł zamienione na bony żywnościowe
 • 34 kg mąki
 • 53 kg cukier
 • 26 kg kasza
 • 44 kg ryż
 • 27 paczek płatki
 • 17 l olej
 • 14 opk kawy
 • 69 opk makaronu
 • 47 szt. słoiki (dania gotowe, przetwory owoce, warzywa, koncentrat itp.)
 • 8 opk kakao
 • 55 opk herbata
 • 86 szt. puszek (owoce, warzywa, pasztety, konserwy itp.)
 • 10 l mleko
 • 5 kg groch
 • 4 kg sól
 • 5 kartonów słodycze
 • 40 kg proszek do prania
 • 16,5 l płyn do płukania
 • 5 szt. gąbki do kąpieli
 • 25 szt. gąbki do mycia naczyń
 • 20 l płyn do naczyń
 • 10 l płyn do podłogi
 • 11 szt. płyn do kąpieli
 • 29 szt. pasta do zębów
 • 17 szt. szczotki do zębów
 • 18 szt. szampony
 • 13 szt. żel pod prysznic
 • 9 szt. mydło w płynie
 • 43 szt. mydło w kostce
 • przenośne DVD + komplet 30 płyt z bajkami
 • suszarka
 • szafa
 • 2 x słuchawki
 • 40 x książki
 • Nowe prezenty:
 • łóżko dwupiętrowe + materace z matami
 • biurko
 • 2x komplet kołder z poduszkami + pościel z ulubionymi motywami z bajek dzieci
 • 2x prześcieradło
 • samochód zdalnie sterowany,
 • Buty zimowe dla Dawida i Weroniki
 • Plecaki z pełnym wyposażeniem.
13-12-14 13-12-14

Poligon klasy II bl - 11 grudnia 2014 r.

W dniu 11 grudnia 2014r. klasa II B służb mundurowych z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyła comiesięczne zajęcia w Jednostce Wojskowej w Bielicach. Mimo niesprzyjającej pogody udało nam się zrealizować zajęcia m.in. na temat stresu, jego przyczyn i skutków oraz poznaliśmy mechanizmy, które pozwalają likwidować stres. Następnie przeszliśmy na teren ćwiczeń poligonowych, gdzie wykonywaliśmy okop ognia z postawy leżącej, zachęcamy wszystkich do wypróbowania. Niesamowite przeżycia murowane. Po trwających zaledwie godzinę, ale niezwykle wyczerpujących zajęciach praktycznych udaliśmy się do sali wykładowej, gdzie uczyliśmy się jak udzielać pierwszej pomocy w życiu codziennym i na polu walki. Wykonywaliśmy masaż serca i resuscytację krążeniowo-oddechową. Na koniec zajęć udaliśmy się do budynku straży wojskowej, gdzie strażacy pokazali nam, jakie należy podjąć działania w wypadku alarmu pożarowego w szkole i na poligonie. Żołnierze jak zawsze przekazali nam dużo wiedzy i zdobyliśmy wiele umiejętności, które na pewno przydadzą nam się w dorosłym życiu. Już z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.

A.C.

11-12-14 11-12-14
11-12-14 11-12-14
11-12-14 11-12-14

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI DZIECIAKÓW Z KLEKSA

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, w którym dzielimy się z innymi tym, co w nas najlepsze. Jak zawsze, w tym szczególnym okresie uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie nie zapomnieli o dzieciakach z Kleksa. Każdego roku bowiem, w ramach współpracy, uczniowie szkoły wraz z opiekunami przygotowują niespodziankę dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej KLEKS. Pod czujnym okiem młodzieży z technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz pań: Katarzyny Strzałkowskiej-Bonat i Urszuli Opasiak dzieciaki piekły pachnące, świąteczne pierniczki. Niecodzienne zajęcia odbywały się w pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta, w której uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej doskonalą swoje umiejętności. Dzieciaki były radosne, widać było ich ogromne zaangażowanie oraz pełne napięcia oczekiwanie na efekt końcowy, który poprzedzało dekorowanie upieczonych ciasteczek. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na degustację. Był to czas świetnej zabawy połączonej z nauką, zarówno dla uczniów Iwaszkiewicza, jak i dla dzieci z Kleksa.
11-12-14 11-12-14

LEKCJE Z ZUS - KONKURS

17 listopada 2014 roku odbył się konkurs wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" dla uczniów Technikum Ekonomicznego, którzy brali udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom
17-11-14
Uczniowie mieli dostęp do materiałów dydaktycznych „Lekcji z ZUS” opublikowanych na stronie internetowej. Brali udział w 4 lekcjach:
- Świadomy zawsze ubezpieczony
- Płacisz i masz, czyli co Ci się należy kiedy płacisz składki
- Emerytura – twoja przyszłość w Twoich rękach
- e-ZUS, czyli firma pod ręką
Dwie lekcje poprowadziła Pani Monika Pawłowska rzecznik prasowy III Oddziału ZUS w Warszawie. W I szkolnym etapie konkursu laureatami, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostali: Dawid Domański klasa II, Natalia Szymczak-Radzka klasa III i Monika Bardzińska klasa IV Technikum Ekonomicznego.
W dniu 21 listopada klasy III i IV Technikum Ekonomicznego pojechały na wycieczkę do ZUS w Żyrardowie. Spotkanie poprowadził pracownik ZUS. Przekazał dużo wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad działalności ZUS, uczestnicy mogli również sprawdzić swoją wiedzę praktyczną – wypełniając dokumenty. Zwiedzali siedzibę ZUS zapoznawali się z urządzeniami – biletomatami, urzędomatami, które ułatwiają pracę i obsługę klientów ZUS.
21-11-14 21-11-14
Do I etapu (szkolnego) konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" przystąpiło ponad 11 tysięcy uczniów z 328 szkół w całej Polsce. Przedstawiciele naszej szkoły Monika, Natalia i Damian zajęli w konkursie trzecie miejsce spośród szkół z województwa mazowieckiego. Laureaci przystąpią do II etapu, który odbędzie się 16 marca 2015 roku w Warszawie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom tego etapu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.
21-11-14 21-11-14

Gar Jakubiaka, czyli wspólne gotowanie z prezesami PZU

2 grudnia 2014 roku wolontariusze z Iwaszkiewicza i ZS w Wyczółkach wraz z opiekunami Magdaleną Pietrzak, Anną Półkośnik i Anną Szpleter uczestniczyli w warsztatach kulinarnych przeprowadzonych w restauracji „Gar Jakubiaka” w Warszawie. Pomysłodawcą akcji była Fundacja PZU. Warsztaty miały formę wspólnego gotowania z dyrektorami i prezesami PZU.
Spotkanie rozpoczęło się od poczęstunku, który stał się okazją do poznania restauracji, gospodarzy oraz przedstawicieli PZU. Posileni i zrelaksowani po podróży przystąpiliśmy do pracy, czyli przygotowania świątecznych sałatek – warzywnej i śledziowej. Szef restauracji Tomasz Jakubiak – znany dziennikarz i kucharz, jak i szef kuchni Tytus Czunikin-Krasowicki, chętnie udzielali wskazówek (okazało się, że tak prosta czynność jak krojenie warzyw może przysporzyć trudności :) ) oraz namawiali do kreatywnego i odważnego działania. W wyniku wspólnej pracy wolontariuszy -uczniów, prezesów i dyrektorów - powstało następujące menu: śledź z winogronem, sałatka warzywna z imbirową nutą i wiele innych wyjątkowych potraw. Następnie przyszedł czas na trudniejsze zadanie – pieczoną mirunę oraz sosy do ryby – polski i kaszubski. Wspólne przyrządzanie ryby stało się świetną zabawą . Uczestnicy zintegrowali się podczas wykonywania tej potrawy. W trakcie pracy dzieci, młodzież oraz dorośli udzielali wywiadów dotyczących działalności wolontariackiej oraz oceniali atmosferę panującą podczas spotkania i wspólnego gotowania -niewątpliwie była ona wyjątkowa . W czasie, gdy ryba nabierała smaku w piekarniku , uczestnicy warsztatów udali się do pana Jakubiaka po autografy. Zmagania kulinarne wolontariuszy zakończyło wspólne ucztowanie. Nikt z obecnych nie potrafił oprzeć się przepysznym debiutom kulinarnym. Po zakończeniu posiłku czekała na wolontariuszy niespodzianka w postaci upominków i dyplomów przygotowanych przez Fundację PZU. Warsztaty kulinarne to forma podziękowania za szlachetne działania wolontariackie uczniów i uczczenie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który od 1985 roku obchodzony jest 5 grudnia.

Reprezentanci Iwaszkiewicza

Iwona Dąbkowska i Mateusz Górecki

02-12-14 02-12-14

Wszystko dla Kubusia

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Jan Paweł II

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza przeprowadzona została kolejna akcja pomocy dla Kubusia Chrabańskiego. Tym razem dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli odbyła się loteria fantowa, szkolna kawiarenka i koncert zespołu KOD. Uczniowie zgromadzili fanty, które okazały się bardzo atrakcyjne. Można było wylosować maskotkę, książkę, aparat fotograficzny, a nawet dodatkowe nieprzygotowanie z przedmiotu. W szkolnej kawiarence na miłośników słodyczy czekały wspaniałe desery o fantazyjnych nazwach i równie bajecznych smakach. Można było skosztować przepysznych słodkości, napić się dobrej kawy, a w czasie koncertu doskonale się bawić. Celem akcji jest zgromadzenie środków na leczeniei rehabilitację Kuby, który od wielu lat walczy z guzem mózgu - glejakiem nerwu wzrokowego. We wrześniu 2013 r. nastąpiła wznowa choroby. Trudne i wyczerpujące leczenie nie przynosi efektów. Lekarze w Polsce nie są w stanie niczego więcej zaproponować, dlatego rodzice szukają pomocy poza granicami kraju, a to kosztuje. Prowadzą najtrudniejszą walkę - walkę o ŻYCIE SWOJEGO DZIECKA.
Siła informacji i apeli o pomoc jest wielka. Jak pamiętacie, wcześniej w organizowaniu pomocy dla Kubusia – zbieraniu nakrętek - wspierały nas Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie, za co składamy im gorące podziękowania. Dziś pragniemy serdecznie podziękować za hojność i pomoc jaką wnieśli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie, którzy zorganizowali własną akcję i za naszym pośrednictwem przekazali pomoc Kubusiowi. Dziękujemy również tym, którzy dowiedzieli się o naszej akcji ze szkolnego facebooka i pocztą przesyłali nam fanty na loterię. Wszystkim, którzy są zaangażowani w pomoc dla Kubusia serdecznie dziękujemy i przypominamy – nadal pomagamy. Zbierajcie nakrętki, przekażcie magiczny 1 % podatku, a może macie inne pomysły? Liczymy na Was. My już 18 grudnia gramy specjalny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych – dla KUBUSIA . O Kubusiu możecie przeczytać na blogu prowadzonym przez jego mamę.

E.S.

01-12-14 01-12-14

Konferencja dla nauczycieli szkół hotelarskich i gastronomicznych

W dniach 21-23 listopada w Hotelu Posejdon w Gdańsku odbyła się XI Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli szkół hotelarskich i gastronomicznych w której udział wzięły Pani Dominika Kaczmarek oraz Aleksandra Rączka. Pierwsze warsztaty dotyczyły omówienia i rozwiązania przykładowego zadania do kwalifikacji T.12 oraz omówienie zadania egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa z czerwca 2014. W drugim dniu konferencji omawiane były usługi dodatkowe świadczone przez hotel w jednostce mieszkalnej oraz usługi gastronomiczne świadczone przez hotel w jednostce mieszkalnej. Konferencja była bardzo ciekawa, nasi nauczyciele przywieźli wiele informacji i materiałów które na pewno będą wykorzystane na lekcjach i wpłyną pozytywnie na poziom kształcenia naszych hotelarzy a i na spacer nad morzem znalazła się chwila....

A.R.

24-11-14 24-11-14

POLIGON STRAŻACKI

14 listopada uczniowie klasy 3a LO odbyli poligon na akwenie wodnym ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Zajęcia odbyły się w formie ćwiczeń z wykorzystaniem pojazdów i łodzi ratunkowych straży pożarnej. Nasi uczniowie bardzo dobrze wywiązali się z przydzielonych im obowiązków. Po udanych manewrach pan Komendant Piotr Piątkowski zorganizował wszystkim uczestnikom ognisko z kiełbaskami i gorącą herbatą. Serdecznie dziękujemy panu Komendantowi i innym strażakom za możliwość udziału w tych ćwiczeniach. Fotoreportaż

Opiekun grupy i opracowanie artykułu: Arkadiusz Cybulski

14-11-14 14-11-14

Nasi nauczyciele szkolą się

Na początku listopada pani Dorota Waszczeniuk, nauczyciel gastronomii, uczestniczyła w szkoleniu w Kurt Scheller Academy z zakresu sporządzanie i serwowania specjalności kuchni japońskiej Sushi. Już wkrótce warsztaty Sushi w ramach szkolnego projektu „Młodzi na rynku pracy”. Wszystkich zakwalifikowanych do projektu zapraszamy do udziału.

D.W.

17-11-14 17-11-14

"Lekcja Komiksowa" w Iwaszkiewiczu

W czwartek, 6 listopada 2014 w Technikum Organizacji Reklamy Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie odbyła się „Lekcja Komiksu”. Poprowadził ją Łukasz Kuciński, znany również jako Bofzin. Młodzi adepci sztuki reklamy mogli zapoznać się tego dnia z gatunkiem komiksu, jego historią, pochodzeniem, częściami składowymi, językiem jakim się posługuje oraz najsławniejszymi seriami z rynku rodzimego, jak i zagranicznego. Nie zabrakło też czasu na wspólne rysowanie, zgadywanie i dobrą zabawę! To była świetna przygoda w krainie komiksu!

Łukasz Kuciński

2014-11-06-komiks
06-11-14

Wizyta Rzecznika Praw Konsumenta w 1AL

Dnia 29.09.2014 na lekcje podstaw przedsiębiorczości klasa I a LO zaprosiła Rzecznika Praw Konsumenta, pana Ireneusza Góralczyka. Lekcja ta przepłynęła bardzo sympatycznie i pouczająco. Mogliśmy zadawać wiele pytań oraz uzyskać rad dotyczących naszych praw konsumenckich. Pytania do rzecznika przygotowały: Katarzyna Zackiewicz i Klaudia Kuśmider. Pytania dotyczyły produktów sprzedawanych w sklepie, reklamacji, kupna przez Internet oraz wiele innych. Dziewczynom oraz panu Góralczykowi , serdecznie dziękujemy za poprowadzenie lekcji :)

D.J.

26-09-14 15-09-14

15-10 Święto patrona szkoły

Uroczystość z okazji Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyła się 15 października 2014 roku w gościnnych progach MOK-u w Chodakowie. W tym dniu byli z nami: Halina Pędziejewska- przewodnicząca Rady Powiatu, Piotr Piątkowski - komendant Straży Pożarnej w Sochaczewie, Andrzej Wierzbicki - przewodniczący Rady Rodziców oraz Jolanta Śmielak – Sosnowska - redaktor naczelna "Ziemi Sochaczewskiej". Podczas uroczystości pani dyrektor Hanna Bonecka zaprezentowała osiągnięcia uczniów naszej szkoły, a uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Przedstawienie pt. "Anny Iwaszkiewiczowej świat osobny" to kolejna odsłona z życia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w wykonaniu grupy teatralnej działającej w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie pod artystycznym kierownictwem nauczycieli: Katarzyny Posiadały, Bogusławy Górnickiej, Agnieszki Mućki, Justyny Świderskiej. Śledząc wydarzenia zaprezentowane w spektaklu, podążaliśmy za wspomnieniami żony Jarosława Iwaszkiewicza. Dzięki nim widzowie mieli okazję poznać również samego poetę. Anna Iwaszkiewicz została przedstawiona jako wielka entuzjastka życia, eteryczna żona wybitnego artysty, muza wielu twórców. Scena sali kinowej zamieniła się w jesienny ogród, a aktorzy w pięknych charakteryzacjach stworzyli niezapomniany klimat przedwojennych czasów. Inspiracją do powstania scenariusza były „Dzienniki” Anny Iwaszkiewicz, w których czytamy, że „człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy czuje się szczęśliwy, zostając sam w pokoju". Widzowie i twórcy niezwykłego przedstawienia byli w tym dniu szczęśliwi, mogąc wspólnie rozkoszować się magią słowa, muzyki i obrazu świata osobnego Anny Iwaszkiewicz. Fotoreportaż

Joanna Jackowska, Ilona Rogowiecka

15-10-14 15-10-14

Wycieczka integracyjna klas 1

Jakiś czas temu 26 września klasy 1RD,1 AH i 1 K wybrały się na wycieczkę integracyjną aby lepiej się poznać i zacieśnić więzi. Pojechaliśmy w tym celu do ośrodka agroturystycznego o nazwie „Stodoła nad Bzurą” dzięki wielkiej uprzejmości taty jednej z naszych uczennic . Około godziny 9 rano wszyscy zgromadziliśmy się na miejscu zbiórki. Przez chwilę było trochę zamieszania, jednak w końcu dziarskim krokiem ruszyliśmy w kierunku „Stodoły”. Mimo, iż z rana było trochę zimno, nikt nie narzekał na temperaturę więc szybko znaleźliśmy się w miejscu integracji. Wszyscy rozbiegli się w różnych kierunkach; niektóry zajęli miejsce w ciepłej stodole, (która okazała się w środku bardzo przyjemną salą  ) inni wzięli szturm na trampolinę, a paru chłopaków z 1 RD zabrało się za rozpalanie ogniska. Po chwili i bez większego trudu ogień zapłonął jasnym blaskiem. Wygłodniali rzuciliśmy się na jedzenie i cały teren zapełnił się zapachem pieczonych kiełbasek i chleba. Kiedy większość napełniła już swoje brzuchy i chwilę odpoczęli, przyszedł czas na konkurencję sportowe była to najprzyjemniejsza część dnia! Pierwszą konkurencją okazał się bieg sprawnościowy, tylko dla największych śmiałków. Zadanie zostało specjalnie trochę utrudnione. Każdy zawodnik musiał mieć założoną maskę gazową! Klasy dopingowały swoich zawodników jak umiały, jednak najszybszym okazał się reprezentant 1 RD Janek. Jego zwycięstwo okrzykiwali wszyscy, w końcu taki bieg to nie lada wyczyn. Drugie zadanie było bardziej „na myślenie”. Polegało na rozszyfrowaniu pewnego zdania, a szyfry harcerskie jak wiemy nie należą do najłatwiejszych  Zapanowała pełna cisza i skupienie, a pierwsza drużyna której się udało to klasa 1 AH. Zdanie brzmiało: Iwaszkiewicz-najlepsza szkoła. Hmmm… czy to nie jednak zbyt oczywiste? Ostatnia próba polegała na narysowaniu swojego przyjaciela, ale… z zamkniętymi oczami. Ten pomysł był zdecydowanie najzabawniejszy, dostarczył najwięcej śmiechu i zabawy, parę osób „podpowiadało” naszym zawodnikom. (Oczywiście my tego nie pochwalamy ;) ) Po konkurencjach przyszła pora na „czas wolny” Klasa 1 RD zdecydowała się na ciut inny sposób zintegrowania się niż reszta klas, którzy bawili się w różnych miejscach jednocześnie. Wszyscy usiedli w kółku obok ogniska, zadawali sobie pytania by lepiej się poznać. Do pełni szczęścia brakowało nam chyba tylko by ktoś zagrał nam coś na gitarze . Na koniec wszyscy skakali na trampolinach, grali w siatkówkę, nawet tańczyli. Nim się spostrzegliśmy trzeba już było się zbierać do domu. Okazało się to najmniej przyjemną częścią wycieczki. Większość chciała zostać o wiele dłużej, moglibyśmy siedzieć i do wieczora czy nocy. Po prostu zbyt dobrze się bawiliśmy ! Wszyscy wspaniale się zintegrowaliśmy z resztą i liczymy na kolejną wycieczkę… oby jak najwcześniej! Fotoreportaż

Zofia „Timka” Ejsymont 1RD

26-09-14 26-09-14

W poszukiwaniu straconej ballady

W tę sobotę (13.09.2014) dziesięcioro śmiałków z naszej szkoły wzięło udział w grze edukacyjnej „Stracona ballada...” zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Kultury na terenie parku Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Tegoroczne zmagania z muzyką Chopina były kontynuacją zabawy „Kto pokroił Mazurka?”, którą wygrali uczniowie ówczesnej II b LO. Młodzież z klas I b i II a, zainspirowana sukcesem swoich poprzedników, radośnie i z energią przystąpiła do rywalizacji. Gra rozpoczęła się punktualnie o 12.00. Wtedy to uczestnicy dowiedzieli się, że wcielą się w role podróżników w czasie, którzy muszą odnaleźć postacie tworzące ballady w przeszłości (m.in. Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Boba Dylana, Stanisława Grzesiuka). JAROSŁAWKI i AMAZONKI ( takie nazwy wymyśliły dla siebie nasze drużyny) wyposażone w baterię temporalną oraz identyfikatory Instytutu Naprawy Historii przez trzy godziny wykonywały bardzo trudne zadania, aby przywrócić światu pierwotny porządek muzyczny (m.in. śpiewały ballady, kręciły film, budowały instrumenty, grały w kości ze Strażnikiem Czasu). Na zakończenie wszyscy gracze przygotowali fotokomiksy, wykorzystując do nich stroje z epoki i odpowiednie rekwizyty (wkrótce efekty ich pracy będzie można podziwiać na Facebooku). Naprawdę bawiliśmy się świetnie! Co prawda nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale i tak byliśmy dumni z drugiej pozycji naszych Amazonek z I b LO. Na pewno z radością spotkamy się znów za rok w Żelazowej Woli!. Fotoreportaż

X.Y.

13-09-14 13-09-14

Iwaszkiewicz na XXI Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych

5 września na obiektach sportowych MKS „Orkan” odbyły się XXI Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza służyli pomocą wolontariacką sędziom oraz zawodnikom. Dobrowolnie i świadomie nieśli pomoc ludziom o ograniczonych możliwościach psychofizycznych. Naszą szkołę reprezentowały klasy: IIA Liceum Ogólnokształcącego o profilu biznesowym i IV Technikum Organizacji Reklamy pod opieką pań: Agnieszki Pietkiewicz, Agnieszki Mućki i Anny Szleter. Zawodom sprzyjała wyjątkowa aura. Piękna pogoda sprawiła radość zawodnikom, widzom oraz wolontariuszom. Przydzielone przez organizatorów zadania nasza młodzież wykonywała z entuzjazmem i uśmiechem na twarzy. Integracja młodzieży z osobami niepełnosprawnymi stała się wspaniałą lekcją wychowawczą. Młodzi ludzie z Iwaszkiewicza, oprócz pomocy przy sędziowaniu, wspierali niepełnosprawnych zawodników i motywowali ich do walki. Po zakończeniu zawodów wolontariuszom towarzyszyła satysfakcja oraz poczucie sensu i spełnienia. Dzięki bezinteresownej pomocy zyskali nowe doświadczenie oraz nowych znajomych. Dziękujemy Stowarzyszeniu Sportowo-Rehabilitacyjnemu Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” Sochaczew za zaproszenie i polecamy się na przyszłości

A.S.

05-09-14 05-09-14

Wakacje...

Zakończył się rok szkolny, rozpoczęły wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom i sympatykom szkoły życzę, aby nagrodą za całoroczną wytężoną pracę był radosny i bezpieczny wypoczynek, pełen słońca i pięknej pogody.

Dyrektor szkoły Hanna Bonecka

14-08 14-08