Uwaga ! W czasie ferii biblioteki szkolne czynne: 12.02 (środa) w godz. 9.00- 10.00. Zapraszamy !

Rok szkolny 2017/2018

 

 

DYREKCJA SZKOŁY

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Dodatkowe przydziały

Bonecka Hanna

przedmioty ekonomiczne

Dyrektor szkoły

Renata Leśniewska-Skoneczna

przedmioty ekonomiczne

Wicedyrektor szkoły

 

NAUCZYCIELE

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Dodatkowe przydziały

Adamczyk Katarzyna

historia/wos/historia i społeczeństwo

Lider Zespołu Wychowawców

Antoniak Magdalena

język polski

 

Biszczan Artur

wychowanie fizyczne

 

Biszczanik Magdalena

przedmioty ekonomiczne/zajęcia rewalidacyjne

 

Błażejewska – Bielicka Monika

język angielski

 

Byczyńska-Szlendak Małgorzata

język polski/ wiedza o kulturze

 

Ciszewski Krystian

język niemiecki

 

Cybulska Aneta

język niemiecki

Lider Zespołu Języków Obcych

Cybulski Arkadiusz

wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa/bezpieczeństwo narodowe

 

Cywińska Dorota

matematyka/informatyka /repetytorium matematyczno-chemiczne/

Lider Zespołu Przedmiotów Ścisłych  i Przyrodniczych

Ertman Aldona

geografia/świetlica

 

Fidos Paweł

język angielski

 

Gasik Renata

język polski/zajęcia rewalidacyjne

Biblioteka

Grąbczewski Zenon

wychowanie fizyczne

 

Grochocka Zofia

język angielski/świetlica

 

Hoyer Barbara

wychowanie fizyczne/świetlica

Lider Zespołu Wychowania Fizycznego

Kaczmarek Dominika

przedmioty hotelarskie

opiekun samorządu uczniowskiego

Komorowska Renata

przedmioty ekonomiczne

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Kowaluk Waldemar

chemia/przyroda

 

Krul Małgorzata

przedmioty ekonomiczne

Lider Zespołu Wychowawców

Majewski Jan

historia/wos/religia

 

Marcinkowska Dorota

przedmioty zawodowe –reklama

Lider Zespołu ds. promocji szkoły

Mazur Krzysztof

informatyka/świetlica

 

Mikołajewska Sylwia

język angielski

 

Mućka Agnieszka

geografia/przedmioty hotelarskie /etyka/świetlica/przyroda

Muszyńska-Kwiatkowska Grażyna

matematyka

 

Olszanowska Mirosława

przedmioty ekonomiczne

 

Orlikowski Jarosław

historia/wos/historia i społeczeństwo

 

Piątkiewicz Agnieszka

wychowanie fizyczne

 

Pietrzak Magdalena

pedagog szkolny

 

Pilichowska Katarzyna

język niemiecki

 

Pisarek Katarzyna

język angielski

 

Pojawa Lidia

przedmioty gastronomiczne /biologia

 

Posiadała Katarzyna

język polski

 

Półkośnik Anna

religia/wychowanie do życia w rodzinie

 

Pruszkowski Piotr

religia

 

Rączka Aleksandra

przedmioty hotelarskie

 

Sałacińska Katarzyna

język angielski

 

Ks. Sękalski Roman

religia

Opiekun samorządu uczniowskiego

Sobczyńska Elżbieta

wos/zajęcia rewalidacyjne

Biblioteka  

Stasiak Anna

przedmioty ekonomiczne

Lider WDN

Strzałkowska-Bonat Katarzyna

przedmioty gastronomiczne

Lider Zespołu Przedmiotów Zawodowych

Szpleter Anna

język polski/biologia

Lider Zespołu Przedmiotów Humanistycznych

Świderska Justyna

biologia/fizyka/przyroda/zajęcia rewalidacyjne

 

Tymiński Dariusz

język angielski

 

Ulicka Anna

pedagog szkolny

 

Waszczeniuk Dorota

przedmioty gastronomiczne i hotelarskie

 

Włodarczyk Marta

język francuski