Adres e-mail do przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej


nabor2022@iwaszkiewicz.edu.pl

Rekrutacja 2022 - Informacje Ogólne

Rekrutacja 2022 - oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

R21-08R21-09R21-10
R21-11R21-12R21-13
R21-14R21-15