Adres e-mail do przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej


nabor2021@iwaszkiewicz.edu.pl

Rekrutacja 2021 - informacje ogólne

Uwaga. Strona w trakcie aktualizacji.

R21-01
R20-02R20-04R21-03
R20-05R21-06R20-07

Rekrutacja 2021 - oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

R21-08R21-09R21-10
R21-11R21-12R21-13
R21-14R21-15