Rekrutacja 2023 - Informacje Ogólne

Rekrutacja 2023 - oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

R21-08R21-09R21-10
R21-11R21-12R21-13
R21-14R21-16R21-15

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do O.Przygotowania Wojskowego