Listy osób przyjętych

Uwaga Rodzice i Uczniowie!!!

Warunkiem powstania klas Liceum Ogólnokształcącego jest 28 osób w oddziale.

Listy osób zakwalifikowanych

Adres e-mail do przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej

nabor2020@iwaszkiewicz.edu.pl

Rekrutacja 2020 - informacje ogólne

Rekrutacja 2020 - oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

R20-08R20-09R20-09
R20-10R20-11R20-08
R20-12R20-13R20-14