POMOC DLA ZWIERZAKÓW

W październiku br. podobnie jak w latach ubiegłych na terenie szkoły zorganizowana została zbiórka dla zwierzaków będących pod opieką Fundacji Nero. Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt. Zbieraliśmy suchą i mokrą karmę, koce, miski, obroże …. Organizatorami zbiórki były biblioteki szkolne oraz uczniowie z klasy 1a LO społecznej. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazanie wielkiego serca.

E.Sobczyńska

26-11-2021 26-11-2021

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

13-11-2021
W tym roku Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza po raz drugi bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to wyjątkowa data - rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęta uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają jew prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to,aby prawa dziecka byty przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

M.Plebaniak i P.Pokorska

Iwaszkiewicz na Święcie 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

W ubiegły piątek nasi uczniowie z klas trzecich służb mundurowych uczestniczyli w obchodach corocznego święta 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Było uroczyście i dostojnie - najpierw msza święta z udziałem kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych poszczególnych dywizjonów i szkół kształcących w klasach mundurowych, potem złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz przemarsz do sochaczewskiego amfiteatru na część oficjalną uroczystości, gdzie dowódca jednostki Gen. bryg. Kazimierz Dyński przedstawił jej historię oraz osiągnięcia. Były gratulacje, wyróżnienia i podziękowania. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło też wojskowej grochówki. To już 10 lat obecności 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej na terenie powiatu sochaczewskiego. Cieszymy się, że w tej historii mamy również swoje miejsce, bowiem nasza tradycja klas służb mundurowych jest nierozłącznie związana z Brygadą, za co dowództwu, żołnierzom i pracownikom wojska w dniu ich Święta serdecznie dziękujemy.

H.Bonecka

12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021 12-10-2021
12-10-2021 12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

W zeszłym tygodniu w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej - Marcinem Tarnowskim i Dagmarą Grefkowicz. Spotkanie było zorganizowane w związku z nową inicjatywą szkoły jakim jest powstanie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Zaproszeni goście z wielką pasją opowiadali o wszystkich aspektach dotyczących procedury oddawania krwi oraz szpiku. Uczniowie zostali poinformowani jak należy przygotować się do zabiegu, jakie warunki należy spełnić żeby zostać Honorowym Dawcom Krwi oraz dawcą szpiku. Na miejscu pełnoletnia młodzież mogła zarejestrować się w bazie fundacji DKMS. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie akcją oddawania krwi, w związku z tym w listopadzie krwiobus przyjedzie do naszej szkoły.

A.Rączka

11-10-2021 11-10-2021

Piłkarki i piłkarze mistrzami powiatu

28-09-2021
Zawody zostały rozegrane na boisku ZSO Chopina w Sochaczewie 28.09.2021. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy, zakończyli swoje turnieje zwycięstwem i awansem do zawodów międzypowiatowych, co jest świetną wiadomością i powodem do dumy dla społeczności szkolnej Iwaszkiewicza.Więcej

Europejski Dzień Języków Obcych

30.09 obchodziliśmy w Iwaszkiewiczu Europejski Dzień Języków Obcych. Społeczność uczniowska miała okazję przekonać się o potrzebie uczenia się języków obcych oraz zapoznać się z różnorodnością języków europejskich. Ogromnym zaangażowaniem w organizację imprezy wykazał się Damian Pisarek z klasy 2 ar oraz klasa 3 ah. Organizatorami wydarzenia były panie: Katarzyna Pilichowska, Katarzyna Sałacińska i Paulina Pokorska.

Organizatorzy

30-09-2021 30-09-2021
30-09-2021 30-09-2021

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA

W dniu 28 września 2021 r. w ramach wizytacji kanonicznej parafii św. Józefa Robotnika w Sochaczewie gościliśmy w naszej szkole wyjątkowego gościa - bp.prof.dr.hab Andrzeja Franciszka Dziubę oraz ks. Proboszcza Józefa Staszewskiego. Pani Dyrektor Hanna Bonecka przywitała przybyłych gości oraz przybliżyła cel wizytacji jakim jest potrzeba umocnienia wiary wśród uczniów i nauczycieli w trudnych czasach pandemii. Następnie przedstawiony został montaż słowno – muzyczny ”Czas to miłość” poświęcony beatyfikowanemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu . Ksiądz Biskup w swojej wypowiedzi nawiązał do programu artystycznego i podkreślił zasługi Prymasa Tysiąclecia dla naszej Ojczyzny oraz Jego wpływ na wychowanie młodego pokolenia Polaków. Zaakcentował również potrzebę odpowiedzialnych wyborów ludzi młodych, by nigdy nie żałowali swoich decyzji. Po uroczystości Ksiądz Biskup wraz z towarzyszącymi gośćmi został zaproszony na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych. Wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa była dla całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem, które pozostanie na długo w naszej pamięci.

A.Półkośnik

29-09-2021 29-09-2021

82. rocznica Bitwy nad Bzurą

17 września 2021 roku na cmentarzu w Trojanowie odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku. W tym dniu na cmentarzu odprawiona została uroczysta Msza św. polowa, apel poległych, salwa honorowa oraz złożono kwiaty. W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy z Zespołu Szkół im. .Jarosława Iwaszkiewicza.

21-09-2021 21-09-2021
21-09-2021 21-09-2021

Mundurówki na poligonie

18-09-2021
Wrzesień był dla klasy służb mundurowych z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicz obfity w zajęcia. Klasa III odbyła zajęcia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Uczniowie poznali sprzęt znajdujący się na jej wyposażeniu. Klasa II brała udział w zajęciach w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach. Uczniowie zapoznali się z budową karabinka AK47. Broń można było dotknąć, przeładować i rozłożyć pod nadzorem instruktora. Najciekawszą częścią pobytu w jednostce było strzelanie do tarczy z symulatora Cyklop. Wszystkim służbom serdecznie dziękujemy za zorganizowanie ciekawych zajęć.

Uczniowie klas mundurowych

18-09-2021
18-09-2021
18-09-2021 18-09-2021
18-09-2021 18-09-2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01-09-2021
1 września 2021 roku o godzinie 9.30 w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. Pandemia spowodowała, że w uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych oraz ich wychowawcy. Pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Pani Dyrektor Hanna Bonecka życzyła wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, a nauczycielom i pracownikom szkoły sukcesów w pracy.

E.S