prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Tymorek
 • Wiceprzewodniczący – Magdalena Ryczanowska
 • Sekretarz – Elwira Jaworska
 • Członek – Justyna Bylicka
 • Członek – Anna Pawłowska

Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z gorącą prośbą o wpłaty na fundusz Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Dzięki Państwa hojności możemy finansować wiele przedsięwzięć, które wzbogacają ofertę edukacyjną naszej szkoły i czynią ją miejscem bardziej przyjaznym i inspirującym dla uczniów.

Składki można opłacać na kilka sposobów:

 • przelewem na konto:

  Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, ul. Chopina 99a, 96-503 Sochaczew.

  Nr konta: 519 283 0006 0000 0736 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie.

  W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza Państwa dziecko.

 • W sekretariacie szkoły przy ulicy Chodakowskiej 16 oraz Chopina 99a.
 • Podczas „Dnia Otwartego” – kasjerzy prowadzą zbiórkę pieniędzy.

 Wpłaty na rzecz Rady Rodziców wynoszą:

 • Za pierwsze dziecko 10 złotych miesięcznie, 100 złotych rocznie
 • Za drugie i kolejne  dziecko 5 złotych miesięcznie, 50 złotych rocznie.

Wydatki Rady Rodziców z ubiegłych lat  to między innymi:

 1. Tablica interaktywna oraz projektor multimedialny – 6850,00
 2. Wieszaki do szatni – 5000,00
 3. Program Antywirusowy NOD 32 na 50 stanowisk – 1349,32 /zakupiony już po raz trzeci /
 4. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych – 688,01
 5. Wzmacniacz oraz głośniki do radiowęzła– 1605,00
 6. Tablice i stoły do pracowni komputerowej - 4423,00
 7. KserokopiarkaCanon - 2037,40
 8. Program Hotel Plus Edu - 1174,65
 9. Aparat cyfrowy - 639,00
 10. Odkurzacz piorący - 640,00
 11. Amica kuchnia - 1299,00
 12. Kamera Panasonic - 2100,00
 13. Dygestorium - 4265,00
 14. Fotele do pracowni komputerowej - 2300,00
 15. Zestaw estradowy - 780,00
 16. Zestaw nagłaśniający - 3500,00
 17. Meble do pracowni reklamy - 3400,00

Bardzo prosimy o zrozumienie naszego apelu. Pragniemy, by wpłaty na fundusz Rady Rodziców nie były traktowane jako obowiązek, lecz były przejawem naszej społecznej dojrzałości i współodpowiedzialności za dobro naszych dzieci

Rada Rodziców w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie