Stypendia


  • Stypendium za wyniki w nauce może być także w zasięgu Twojej ręki !
  • Stypendystą Prezesa Rady Ministrów jest uczeń, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią w szkole, kończącej się maturą (warunek - średnia musi być wyższa niż 4,75). Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na rok szkolny.
  • Stypendium Starosty Sochaczewskiego otrzymuje uczeń LO, Technikum, ZSZ za wybitne wyniki w nauce/średnia min. 4,9 i co najmniej dobra ocena z zachowania/. Laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych przyznawane są także stypendia za wybitne osiągnięcia (warunek - osiągnięcia oraz średnia co najmniej 4,0 i dobre zachowanie). Jeśli w danego typu szkole brak jest kandydatów do stypendium za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia stypendium otrzymuje uczeń z najwyższą średnią w szkole, jednak nie niższą niż 4,5 i z co najmniej dobrym zachowaniem. Stypendium Starosty Sochaczewskiego przyznawane jest na semestr w roku szkolnym.