MOBILNA EDUKACJA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

"Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" - Nowe technologie w księgowości – 2021

Nowe technologie w księgowości w Iwaszkiewiczu

32Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie rozpoczęło realizację projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Jest on realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i potrwa do 31 marca 2023 r. Środki projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, a powiat sochaczewski otrzyma w jego ramach ponad 3 mln zł na realizację zadań projektowych w powiatowych szkołach zawodowych. Zdaniem autorów projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mazowieckiego rynku pracy, który poszukuje specjalistów wysokiej klasy. Projekt zakłada opracowanie dla każdej ze szkół zawodowych programu innowacji pedagogicznej, która uatrakcyjni zajęcia i wzbogaci procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, dzięki którym uczestnicy - uczniowie poszerzą swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, a jako absolwenci szkoły, zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Środki projektu zostaną przeznaczone m.in. na dodatkowe zajęcia zawodowe, wyposażenie szkolnych pracowni, a także na doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz rozwój współpracy z rynkiem pracy.
Opracowana w ramach projektu innowacja pedagogiczna „Nowe technologie w księgowości”, zadedykowana uczniom kształcącym się w naszej szkole w zawodzie technik ekonomista zyskała już akceptację i aktualnie jest wdrażana do realizacji. W innowacji uczestniczy 5 nauczycieli ekonomistów oraz 15 uczniów technikum ekonomicznego. Nauczyciele odbyli już 12 - godzinne szkolenie na temat prowadzenia pełnej księgowości przy wykorzystaniu oprogramowania Comarch ERP Optima Księga Handlowa i Kasa/Bank, natomiast uczniowie 12 - godzinne szkolenie poświęcone zastosowaniu modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa do prowadzenia uproszczonej księgowości. Z uwagi na pandemię szkolenia odbyły się w trybie online. Dodatkowo szkoła zyskała wsparcie eksperckie dedykowane kadrze pedagogicznej i zarządzającej szkoły, aby w skuteczny i efektywny sposób przeprowadzić cały proces wdrażania innowacji pedagogicznej. W naszej nowej pracowni kształcenia zawodowego pojawił się również nowoczesny sprzęt pozyskany z projektu: 16 laptopów Dell Vostro 3591 z oprogramowaniem, w tym licencją Microsoft Office Professional Plus oraz pakietem G Data Szkoła, urządzenie wielofunkcyjne A4 Brother, urządzenie wielofunkcyjne A3 Brother, elektryczny ekran projekcyjny z pilotem Matt White, projektor multimedialny Optoma, bindownica elektryczna Quasar oraz 16 stolików uczniowskich wraz z kompletem krzeseł obrotowych.
Na chwilę obecną jedynym problem utrudniającym dalszą realizację naszej innowacji jest stan epidemiczny w kraju i wynikające z niego obostrzenia oraz ograniczenia, a przede wszystkim brak możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych w szkole, podczas których można ćwiczyć i utrwalać już zdobytą na szkoleniach wiedzę.

H.B.

Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkól zawodowych”- 2015-2021

Pięć edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych"

Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” finansowany jest przez Fundusze Europejskie, budżet państwa oraz województwo mazowieckie. Jego celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, aby mogło dostosowywać się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Uczniowie, dzięki otrzymanemu stypendium, mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mają możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kształcenia zawodowego. Dodatkowo stypendyści mogą nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Aby aplikować do projektu, należało spełnić wysokie wymagania i uzyskać średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 5,0 oraz średniąocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 4,5. Uczniowie zakwalifikowani do projektu opracowywali Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego obejmujący między innymi realizację zaplanowanego projektu edukacyjnego. Uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie są beneficjentami projektu od pierwszej jego edycji. W ciągu pięciu lat wzięło w nim udział 41 uczniów, którzy w sumie otrzymali wsparcie w łącznej kwocie ok. 190 tysięcy złotych. Najwięcej, szesnastu stypendystów z Iwaszkiewicza było w roku szkolnym 2017/18, co zostało uhonorowane wyróżnieniem szkoły przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dobrodziejstwa projektu korzystali uczniowie technikum w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki funduszom uczestniczyli w kwalifikacyjnych kursach zawodowych: w kursie barmańskim II stopnia, kursach cukierniczych, kulinarnych, animatora czasu, językowych oraz w zagranicznych wyjazdach w ramach szkół językowych.
Zakupili między innymi sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, w tym programami do grafiki komputerowej, profesjonalne aparaty fotograficzne z osprzętem, wysokiej jakości, specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, wyposażenie miejsca nauki, a także literaturę zawodową.
Warto nadmienić, że dwóch nauczycieli szkoły zostało laureatami konkursu „Opiekun stypendysty” ogłoszonego w ramach realizacji projektu. W roku szkolnym2018/19 była to Renata Leśniewska-Skoneczna opiekująca się uczennicą Technikum ekonomicznego, a w roku szkolnym 2019/20 Dorota Waszczeniuk opiekująca się trzema uczennicami Technikum hotelarstwa.
Realizacja projektu pomaga nie tylko uczniom, ale również przyczynia się do zmiany wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.
Mamy nadzieję, że kolejna edycja projektubędzie także cieszyła się dużym powodzeniem i wezmie w niej udział liczna grupa zdolnych, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce uczniów technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

DW.

Edycja 2020/2021Edycja 2019/2020

RPMA.10.03.01-14-7147/16 „Zawodowcy na start”

Zawodowcy na start

W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkól im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie realizowany jest projekt "Zawodowcy na start"
Regulamin rekrutacji
Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu "ZAWODOWCY NA START"

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZADAŃ PROJEKTU

 1. Staż zawodowy
 2. Kurs programu Płatnik
 3. Kurs księgowość małej firmy
 4. Kurs zastosowanie Excela w finansach małej firmy
 5. Kurs obsługa kasy fiskalnej
 6. Zwiedzanie firmy Wedel SA
 7. Kurs nowoczesne usługi dla biznesu
 8. Wizyta na giełdzie papierów wartościowych
 9. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego grupa hotelarsko-gastronomiczna
 10. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego grupa biznesowa
 11. Warsztaty biznesowe Zarządzanie czasem i odporność na stres
 12. Warsztaty biznesowe Budowanie i zarządzanie zespołem, praca zespołowa
 13. Warsztaty biznesowe Inteligencja emocjonalna w praktyce, komunikatywność i praca w grupie
 14. Warsztaty biznesowe Postaw na talenty, kreatywność i innowacyjność
 15. Warsztaty Savoir-vivre w biznesie, hotelarstwie i gastronomii
 16. Kurs baristyczny
 17. Kurs sommelierski
 18. Kurs Animacja czasu wolnego
 19. Kurs rezydenta
 20. Kurs barmański
 21. Serwisy kelnerskie
 22. Kurs filmowania
 23. Kurs grafiki komputerowej/Adobe Photoshop lub pakiet Adobe
 24. Blender 3d – grafika komputerowa, technika 3D
 25. Kurs DTP i prepress
 26. Warsztaty Ryby i owoce morza, nowoczesne metody obróbki
 27. KURS Bezpieczna żywność
 28. Warsztaty Akademia zdrowej żywności
 29. Warsztaty Akademia Dietetyka
 30. Warsztaty Negocjacje z klientami w gastronomii, psychologia sprzedaży w gastronomii

Zawodowcy na start

Od marca br. pełną parą ruszył w naszej szkole projekt unijny „Zawodowcy na start”. Przez miesiąc zrealizowaliśmy już wiele zaplanowanych w projekcie zadań, w tym: warsztaty „Budowanie i zarządzanie zespołem, praca zespołowa”, ”Zarządzanie czasem i odporność na stres”, „Inteligencja emocjonalna w praktyce”, oraz , kurs baristyczny, kurs barmański, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs „Księgowość malej firmy”, kurs „Zastosowanie Excela w finansach małej firmy”, kurs grafiki komputerowej, szkolenie w ramach „Akademii Dietetyka i Akademii Zdrowej Żywności” w Warszawie w SGGW. W trakcie realizacji jest kurs sommelierski i zajęcia z języka angielskiego w biznesie. Przedstawiamy fotoreportaż z realizacji poszczególnych zadań, które są już za nami: Kurs barmański, kurs baristyczny, sommelierski i Akademia Zdrowej Żywnosci, kurs grafiki komputerowej, zastosowań excela, księgowość małej firmy, obsługa kasy fiskalnej