Witamy w serwisie internetowym

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym publicznego Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Kształcimy młodzież w Liceum Ogólnokształcącym, Technikach oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej. Nasza oferta edukacyjna jest ciągle aktualizowana, a cele edukacyjne staramy się wypełniać rzetelnie - o czym świadczy druga w powiecie sochaczewskim pozycja w rankingu szkół średnich w wynikach egzaminu maturalnego i 44 miejsce w województwie mazowieckim w rankingu techników 2014 tygodnika "Perspektywy". Zapraszamy!

PRZYPOMNIENIE

Dyrekcja Szkoły przypomina pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom, że do dnia 30 września br. można zgłaszać propozycje do nowej koncepcji pracy Szkoły.

WYPRAWKA NA rok szkolny 2014/2015

Uczniom klas III szkół ponadgimnazjalnych (liceum,technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) przysługuje pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych, uzależniona od dochodów na członka rodziny ucznia. Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o wyprawkę szkolną wynosi 539 zł na osobę w rodzinie ucznia, Wyprawka szkolna przysługuje także uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazja, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wszystkich typów szkół, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód. Czytaj całość
Pobierz wniosek
Pobierz załącznik 1
Pobierz załącznik 2

Ostatnie fotoreportaże

Najnowsze filmy

Alternative content

Get Adobe Flash player