Projekty unijne

Rezydent turystyczny - artykuł projektowy

Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka i doświadczenie

W roku 2015 szkoła realizuje tytułowy projekt w ramach programu ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna.
Dokumenty rekrutacyjne:
LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ „MŁODZI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE”

1

Wieczorek Damian

2

Kalińska Elwira Sylwia

3

Wojciechowska Adrianna

4

Wiśniewski Mateusz

5

Rębowski Dawid

6

Dałek Sebastian Mateusz

7

Wasilewska Anita

8

Szlendak Maciej Wojciech

9

Pętlak Oliwia Angelika

10

Staniaszek Jakub Mateusz

11

Krakowiak Ewa

12

Krysiak Marcin Mariusz

13

Wróbel Rafał

14

Kochański January

15

Kunc Michał

16

Marciniak Mikołaj Wiesław

17

Banuch Artur Marek

18

Jarota Eryk

19

Majewski Patryk

20

Kurzeja Klaudia Kinga

21

Dudkowska Anna

22

Kłos Kacper

23

Walędziak Marzena

 

LISTA REZERWOWA PROJEKTU ERASMUS+ „MŁODZI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE”

1

Materska Aleksandra

2

Laskowski Jakub

3

Milczarek Natalia

4

Pawlak Maja

Podsumowanie projektu „Młodzi na rynku pracy” w Iwaszkiewiczu

Od 01.08.2014r. do 31.08.2015r. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza został zrealizowany projekt unijny „Młodzi na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/ Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego / . Projekt realizowany był przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim. W projekcie wzięło udział 60 uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik organizacji usług gastronomicznych, ZSZ Kucharz -43 osoby, Technik hotelarstwa- 17 osób oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy brali udział w licznych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Głównym celem projektu było podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów i zwiększeniu ich szansy na podjęcie zatrudnienia w wybranym przez siebie zawodzie. W trakcie trwania projektu zostały zrealizowane wszystkie założone formy wsparcia:

Płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach – 50 osób w terminie od 01.08.2014 r. do  31.08.2015 r. odbywało je w hotelach: Radisson, Sheraton Blu, Bristol, Westin na terenie Warszawy.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów i uczennic klas I przez cały rok -12 osób klas I Technikum i ZSZ
 • zajęcia z matematyki dla uczniów i uczennic klas maturalnych przez cały rok – 12 osób z klas maturalnych Technikum
 • zajęcia z native speakerem z języka angielskiego w 2 grupach w zależności od stopnia zaawansowania - 12 osób.
Kursy:
 • „Barmański I stopnia dla osób pełnoletnich”- 12 osób
 • „Balistyczny”- 12 osób
 • „Pierwszej pomocy” - 48 osób
 • „Komunikacja z klientem”-12 osób
 • „Obsługa kasy fiskalnej”- 12 osób
Koła zainteresowań:
 • „Szkolny Masterchef”- 43 osoby
 • „Cukiernicze”- 35 osób
 • „Aranżacji stołów”- 28 osób
 • „Techniki multimedialne w pracy hotelarza” - 12 osób
 • „Techniki multimedialne w pracy gastronoma” - 12 osób
 • „Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w hotelu” - 12 osób
 • „Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w restauracji”- 12 osób
Warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe:
 • „Protokół dyplomatyczny w branży hotelarsko-gastronomicznej”- 12 osób
 • „Akademia MAKRO”- 48 osób
 • „Autoprezentacja” - 12 osób
Wyjazdy edukacyjne:
 • „Tajemniczy gość”- wyjazd 3 dniowy do Krakowa i poznanie struktury hoteli butikowych - 12 osób
 • „Śladami kuchni regionalnej”- wyjazd 3 dniowy do Wisły i poznanie kuchni tego regionu - 12 osób

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w 2 indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. W ramach projektu powstała nowoczesna pracownia kształcenia zawodowego spełniająca wymogi pracowni obsługi oraz planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz hotelarstwa, wyposażona m.in. w 16 stanowisk komputerowych, tablicę interaktywną, drukarkę, projektor oraz urządzenia wykorzystywane w technice biurowej . Zajęcia w ramach projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnicy doceniali profesjonalne szkolenia, kursy, warsztaty. Osoby opiekujące się uczniami podczas stażu była bardzo zadowolone z pracy młodzieży. Dodatkowe umiejętności zdobyte w trakcie projektu na pewno przełożą się na dalsze kształcenie zawodowe uczestników projektu.

Dyrekcja szkoły dziękuje Grupie Kapitałowej „Business Consulting Group” sp. z o.o. oraz Powiatowi Sochaczewskiemu za realizację tego projektu.

U. Opasiak

Jak dania z hotelu Sheraton znalazły się w Iwaszkiewiczu

W Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza nadal trwa realizacja projektu unijnego „Młodzi na rynku pracy”, który jest prowadzony przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. z Warszawy w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim.
W dniach 10, 11 kwietnia odbywały się w ramach projektu warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe "Akademia Makro". Wzięło w nich udział 48 uczniów Iwaszkiewicza podzielonych na 4 grupy. Niezwykle ciekawe zajęcia dotyczące „Nowoczesnych technik gotowania” prowadził zastępca szefa kuchni hotelu Sheraton Marcin Sasin. Uczestnicy mogli poznać niezwykłe sposoby gotowania wykorzystywane w gastronomii XXI wieku, min. tajniki kuchni molekularnej czy zastosowanie cyrkulatora sous vide, a wszystko pod okiem specjalisty praktyka. Było bardzo profesjonalnie i smacznie, tak zajęcia podsumowali uczestnicy. Pan Marcin Sasin nie był jedynym reprezentantem Hotelu Sheraton, z którym w ramach praktyk zawodowych Iwaszkiewicz współpracuje już wiele lat. Pani Dominika Płaczkowska, pracownik tego hotelu, prowadziła warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe dotyczące „Autoprezentacji”. Młodzież mogła dowiedzieć się, jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby osiągnąć cel. Ta umiejętność często jest podstawą sukcesu kandydata na pracownika.
Na początku kwietnia odbywały się także inne, równie ciekawe zajęcia. Młodzież z technikum mogła wziąć udział w „Kursie barmańskim”, dzięki któremu poznała różne techniki mieszania alkoholi za pomocą blendera, shakera oraz sposób wstrząśnięte niemieszane. Poszczególne metody, odpowiednio zastosowane, nadają estetyczny wygląd drinka z zachowaniem standardów koloru, smaku i zapachu. Dla zaostrzenia apetytu warto wspomnieć o kolejnych zajęciach w ramach koła zainteresowań "Szkolny Masterchef". Warsztaty "Kuchnia na ostro" prowadziła pani Lidia Pojawa. Było ostro, a nawet bardzo ostro. Na warsztatach wykorzystano bardzo dużo świeżych i suszonych przypraw, które pozwalają na tworzenie przeróżnych ostrych mieszanek do potraw. Wachlarz smaków został dopełniony w ramach „Koła cukierniczego”. 17 kwietnia młodzież poznawała tajniki pieczenia i zdobienia tortów. Wypieki kusiły aromatem i były ucztą dla oczu. Projekt w Zespole Szkół im . Jarosława Iwaszkiewicza realizowany będzie do 31.08.2015 roku. O innych działaniach w ramach projektu można przeczytać na stronie WWW.iwaszkiewicz.edu.pl w zakładce Projekty unijne. Zapraszamy również na strony : https://www.facebook.com/ZSIwaszkiewicz oraz iwaszkiewicz.e-sochaczew.pl .

10-04-15 10-04-15

Elżbieta Sobczyńska

Młodzi z „Iwaszkiewicza” na rynku pracy - pół roku projektu

Minęło już pół roku z projektem „Młodzi na rynku pracy” w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza. Projekt jest prowadzony przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. z Warszawy w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim. Warto dodać, że Iwaszkiewicz to jedyna szkoła na terenie powiatu, której udało się w tym roku szkolnym po raz kolejny przystąpić do finansowanego z funduszy europejskich projektu skierowanego do kształcącej się zawodowo młodzieży.
Realizacja projektu skierowanego do 60 uczniów Technikum i ZSZ rozpoczęła się już w sierpniu 2014 roku. W wakacje 23 młodych ludzi odbywało 160 godzinne płatne staże w modnych hotelach warszawskich, min. Sheratonie, Bristolu… Każdy uczestnik stażu otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł. Od października uczestnicy projektu mogli korzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Zajęcia te umożliwiały poznanie własnych mocnych i słabych stron, sprecyzowanie swojego profilu zawodowego, zwiększenia kompetencji interpersonalnych i społecznych. Wszystko to ma służyć w przyszłości łatwiejszemu zaistnieniu na rynku pracy. Listopad to miesiąc, w którym rozpoczęły się dodatkowe zajęcia z matematyki dla maturzystów oraz wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych. Dodatkowo ruszyły, w dwóch grupach zaawansowania, zajęcia z Native Speakerem z języka angielskiego. Uczniowie i uczennice, którzy zostali objęci programem są bardzo zadowoleni, a wszystkie przewidziane formy wsparcia doskonale wpisują się w ich potrzeby. Projekt to też zajęcia w ramach kół „Szkolny Master Chef”, „Koło cukiernicze” i „Aranżacja stołów”. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z Iwaszkiewicza, którzy również korzystają ze szkoleń w ramach projektu. Umiejętności i doświadczenia przez nich zdobyte będą owocowały przez wiele lat. W kole „Szkolny Master Chef” odbyły się warsztaty z Sushi oraz ryb i owoców morza. W „Kole cukierniczym” młodzież mogła zgłębiać tajemnice czekolady, a uczestnicy koła „Aranżacji stołów” aranżowali stoły bożonarodzeniowe. Pracowite były też ferie. W tym czasie młodzież objęta projektem odbyła szkolenie w zakresie udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. Dodatkową korzyścią, jaką otrzymała szkoła w ramach projektu jest nowa pracownia informatyczna kształcenia zawodowego wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Projekt w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza realizowany będzie do 31.08.2015 roku. Więcej informacji o realizacji projektu można znaleźć na stronie http://projekt2014.iwaszkiewicz.edu.pl

13-02-15 13-02-15

Młodzi z „Iwaszkiewicza” na rynku pracy

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko. Pojawiają się nowe trendy, sposoby na życie i oczekiwania wobec niego. Obejmują każdy aspekt funkcjonowania jednostek oraz całych społeczeństw. Te dynamiczne zmiany szczególnie odczuwalne są w przypadku rynku pracy. Nadążanie za nimi to nie tylko wyzwanie dla pracodawców i pracowników, ale przede wszystkim dla szkół kształcących przyszłych specjalistów w określonych, aktualnie atrakcyjnych, dziedzinach. Wyjątkowa lokalizacja powiatu sochaczewskiego pomiędzy aglomeracjami warszawską, łódzką i płocką oraz znaczenie Sochaczewa na arenie krajowej wymagają od naszego rynku edukacyjnego szczególnie elastycznego dostosowywania się do aktualnych potrzeb lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Młodzież naszego powiatu od pokoleń miała szanse zdobywać zawód w szkołach kształcących w ramach techników i zasadniczych szkół zawodowych. Jednak dobrze wiemy, że dzisiejsze czasy wymagają od absolwentów szkół zawodowych nie tylko dyplomu ukończenia szkoły i tytułu zawodowego, ale i doświadczenia. Tacy specjaliści są obecnie najbardziej cenionymi i poszukiwanymi pracownikami. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie już od ponad 50 lat kształci „zawodowców” w ramach szkół, które od 2001 roku funkcjonują jako zespół. W środowisku lokalnym posiada opinię szkoły wymagającej, która przekazuje wiedzę i umiejętności, rozwija w uczniach ducha przedsiębiorczości i przygotowuje ich do wyzwań współczesnego świata. Jednym z aspektów kształcenia specjalistów w „Iwaszkiewiczu” jest praktyczna możliwość poszerzania umiejętności, nauki przez praktykę i doświadczenie. Idealną możliwością do podwyższania jakości nauczania są projekty unijne aktywizujące młodych, przyczyniające się do ciągłego podnoszenia kompetencji przyszłych pracowników. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza może poszczycić się doświadczeniem w realizacji projektów skierowanych do przyszłych absolwentów szkół kształcących w zawodzie: „Absolwent Zespołu szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” (rok szkolny 2009/2010), „Absolwent Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy” (rok szkolny 2009/2010) oraz „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego” (rok szkolny 2010 - 2013). W bieżącym roku szkolnym „Iwaszkiewiczowi” jako jedynej szkole w powiecie sochaczewskim po raz kolejny udało się przystąpić do finansowanego z funduszy europejskich projektu skierowanego do kształcącej się zawodowo młodzieży.
Od 01.08.2014r. do 31.08.2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt unijny „Młodzi na rynku pracy” prowadzony przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. z Warszawy, w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim.

Informacja o projekcie
Strona projektu

W latach 2004-2008 dzięki realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła otrzymała 2 nowoczesne pracownie internetowe oraz 2 internetowe Centra Informacji Multimedialnej w szkolnych bibliotekach.

Przebieg projektu "Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego" przedstawiony jest na stronie projektu

Od września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie  uczestniczą w projekcie "Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego" (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W ramach tego projektu w szkole realizowane są zajęcia:

·     dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, oraz przedmiotów zawodowych,

·     zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki i przedsiębiorczości.

 

Poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości z gimnazjum w zakresie matematyki i języka angielskiego, co przyczynia się do uzyskiwania przez nich lepszych wyników w nauce. Na tych zajęciach uczniowie przygotowywani są do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Ekonomista, Technik Handlowiec, Technik Hotelarstwa oraz Kucharz małej gastronomii i Sprzedawca. Udział uczniów w tych zajęciach mobilizuje ich do dalszej pracy, do przezwyciężania trudności i wdrażania do samodzielnego działania, co w efekcie przyczynia się do osiągania przez nich sukcesów. Rozwija umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, kształtuje umiejętność komunikowania się, pogłębia zainteresowania itp.

 

W ramach projektu realizowane są również  warsztaty psychologiczno - pedagogiczne. Służą one rozwijaniu bądź kształtowaniu wybranych umiejętności. Uczestnicy warsztatów doskonalą techniki uczenia się, dowiadują się  jak radzić sobie ze stresem i złością, jak poszukiwać pracy, a nawet jak rozpocząć własną działalność gospodarczą. Część zajęć poświęcona jest zagadnieniu wzrostu świadomości na temat równych szans kobiet i mężczyzn i przełamaniu stereotypu roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. Wykorzystanie interaktywnych i niekonwencjonalnych metod wpływa na popularność tych zajęć wśród młodzieży.

 

Szczególnym zainteresowaniem wśród uczestników projektu cieszą się warsztaty językowe. Podczas zajęć z języka angielskiego młodzież pogłębia swoje umiejętności językowe i przełamuje bariery związane z komunikowaniem się. Udział profesjonalnego partnera firmy Lang LTC Sp. z o.o. zapewnia wysoki poziom zajęć.

Plusem warsztatów są lekcje z native speakerem. Na zakończenie uczestnicy warsztatów przystępują do egzaminu Cambridge ESOL na poziomie PET i KET.

 

Dołącz do nas i weź udział w bezpłatnych zajęciach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista nauczycieli zatrudnionych w realizacji projektu