List dyrektora Zespołu Szkół do gimnazjalistów

           

Brazowe technikum 2015-1Brazowe technikum 2016-1Szanowni Państwo!
Drodzy Gimnazjaliści!

 

 

Poczytuję sobie za miły obowiązek przedstawić ofertę edukacyjną szkoły, którą mam przyjemność kierować.

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie stawia sobie za cel kształcenie absolwentów, którzy efektywnie wykorzystują zdobytą wiedzęumiejętności, co owocuje dobrymi wynikami zewnętrznych egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W rankingu „Perspektyw” za 2016 rok nasze technikum uplasowało się na pierwszym miejscu w powiecie sochaczewskim, na wysokim 22 miejscu na Mazowszu oraz 246 miejscu w kraju. Dowodem sukcesu technikum jest tytuł Brązowej Szkoły 2015 oraz Brązowej Szkoły 2016  , co potwierdza wysoką jakość pracy szkoły i stanowi dla nas powód do dumy. Również w Rankingu „Perspektyw” za 2017 rok nasze technikum zajmując 38 miejsce na Mazowszu potwierdza najwyższą pozycję szkoły w powiecie sochaczewskim.

W szkole skoncentrowaliśmy się na tych kierunkach, które dają możliwość pełnego rozwoju intelektualnego i kształcą w poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w renomowanych hotelach i firmach. Często po zakończeniu nauki znajdują tam pracę.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania, osiągany dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania i bardzo dobremu zapleczu dydaktycznemu. Niezwykle cenne dla edukacji są również nasze doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Mamy ambicję tworzyć szkołę w pełni nowoczesną, w której uczeń jest najważniejszy. W czasie zajęć edukacyjnych wiedzę teoretyczną i praktyczną przekazujemy w sposób przystępny, bez nadmiaru niepotrzebnych informacji. Skutecznie wdrażamy reformę kształcenia ogólnego i zawodowego. Dbamy o niepowtarzalny charakter środowiska szkolnego zapewniając uczniom bezpieczeństwo oraz oferując przemyślany program wychowawczy, oparty na istotnych wartościach, takich jak tradycja, patriotyzm oraz szacunek dla innych ludzi.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy na rok szkolny 2017/2018 bogatą ofertę edukacyjną dla każdego absolwenta gimnazjum. Zapraszamy do nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz nowej Branżowej Szkole I Stopnia. Rekomendując naszą szkołę , wyrażam nadzieję, że nauka w niej będzie niezapomnianą przygodą intelektualną, a wiedza i umiejętności tu zdobyte zaowocują ukończeniem szkoły, świetnie zdaną maturą, egzaminem zawodowym, dostaniem się na wymarzoną uczelnię oraz zdobyciem atrakcyjnej pracy.

Z wyrazami szacunku

                                                                                         dyrektor szkoły  Hanna Bonecka