W dniu 10 listopada 2009 roku Pani dyrektor Hanna Bonecka i nauczyciel Renata Leśniewska - Skoneczna brały udział w konferencji naukowej dla dyrektorów szkól średnich, nauczycieli przedsiębiorczości i pedagogów szkolnych na temat: "Komunikacja i promocja marketingowa na rynku edukacyjnym" Zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Polish Open University w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju procesu dydaktycznego w zakresie przedsiębiorczości. W trakcie własnego wystąpienia omówiły temat dotyczący Charakterystyki rynku odbiorców działań komunikacyjnych szkół ponadgimnazjalnych. Wystąpienie było wzbogacone prezentacją multimedialną, która jest zamieszczona poniżej.