Plan lekcji
Oddziały
1aLO 1aLO(artystyczna/społeczna) 1bL 1bL służby mundurowe 2ab 2ab(LO społeczna/służby mundurowe) 3al 3LO społeczna 3bl 3LO służby mundurowe 1ar 1arTE/TOR 1hd 1hdTHot/TŻiUG 2ah 2TE/THot 2rd 2TOR/TŻiUG 3ar 3TE/TOR 3hd 3THot 4ar 4TE/TOR 4ch 4T Han/Hot 4d 4TŻ i UG
Nauczyciele
H.Bonecka (HB) R.Leśniewska-Skoneczna (SR) A.Mućka (MU)
M.Antoniak (AM) M.Byczyńska-Szlendak (SM) A.Szpleter (SA)
P.Fidos (FP) Z.Grochocka (ZG) S.Mikołajewska (RS)
K.Pisarek (PK) K.Sałacińska (KM) A.Cybulska (DA)
K.Pilichowska (Pi) K.Bocianowska (BO) K.Adamczyk (Ad)
J.Orlikowski (JO) J.Majewski (JM) K.Mazur (Mz)
A.Biszczan (B_) A.Cybulski (CA) D.Marcinkowska (MD)
A.Piątkiewicz (AP) A.Półkośnik (PA) A.Ertman (AE)
D.Cywińska (DC) G.Muszyńska-Kwiatkowska (GK) J.Świderska (JŚ)
L.Pojawa (LP) M.Krul (MK) A.Stasiak (AS)
K.Strzałkowska-Bonat (KB) D.Waszczeniuk (DW) D.Kaczmarek (KD)
A.Ulicka (AU) W.Kowaluk (WK) M.Biszczanik (MB)
A.Rączka (AR)