PONADNARODOWE KOOPERACJE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY - EDYCJA III