Oferta Edukacyjna

Nasza ofeta kształcenia w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

oferta technik ekonomista technik hotelarstwa technik organizacji reklamy technik żywienia i usług gastronomicznych klasa humanistyczno-geograficzna klasa służb mundurowych kucharz sprzedawca

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

W SOCHACZEWIE

96-503 SOCHACZEW ul. CHOPINA 99A, tel./fax 863 25 75

96-503 SOCHACZEW ul. CHODAKOWSKA 16 tel. 863 32 21, tel./fax 863 32 27

http://iwaszkiewicz.edu.pl

www.iwaszkiewcz.e-sochaczew.pl

www.facebook.com/ZSIwaszkiewicz

prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do następujących klas:

TYP SZKOŁY

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Klasa społeczna / rozszerzony język obcy, wiedza o społeczeństwie i geografia/

 Klasa służb mundurowych i ratownictwa /rozszerzona biologia, język obcy, wiedza o społeczeństwie /

Język polski, matematyka (do wszystkich klas)

♦ język obcy, wiedza o społeczeństwie lub geografia

♦ język obcy, wiedza o społeczeństwie lub biologia

TECHNIKUM

Ekonomiczne

Hotelarstwa

Organizacji Reklamy

Żywienia i Usług Gastronomicznych

Język polski, matematyka (do wszystkich klas)

♦ język obcy, geografia

♦ język obcy, geografia

♦ język obcy, informatyka

♦ język obcy, biologia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

sprzedawca/młodociany pracownik/

kucharz małej gastronomii

Język polski, matematyka (do wszystkich klas)

♦ język obcy, zajęcia techniczne

♦ język obcy, zajęcia techniczne

JĘZYKI OBCE

W Liceum Ogólnokształcącym i Technikum – język angielski, niemiecki, francuski:

pierwszy język - kontynuacja z gimnazjum po 6 latach nauki/angielski, niemiecki/, drugi język – kontynuacja z gimnazjum po 3 latach nauki/angielski, niemiecki/ lub nowy język od podstaw - język francuski

W Branżowej Szkole I Stopnia – język angielski

DYSPONUJEMY:

 • 3 pracowniami internetowymi i 2 centrami multimedialnymi
 • Dobrze wyposażonymi bibliotekami książek i czasopism z 2 Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej.
 • Doskonale wyposażoną biblioteczką do nauki przedmiotów zawodowych/filmy edukacyjne, podręczniki, zeszyty ćwiczeń do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, literatura fachowa/
 • Multimedialną pracownią komputerową do kształcenia zawodowego uruchomioną w 2015r
 • Fachowym oprogramowaniem księgowym do przedmiotów ekonomicznych oraz oprogramowaniem do gastronomii i hotelarstwa wykorzystywanym na zajęciach edukacyjnych
 • Nowoczesną pracownią technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta
 • Świetlicą szkolną
 • Szkolną salą gimnastyczną z zapleczem i nowoczesną siłownią
 • Atrakcyjnymi ofertami praktyk dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy na terenie Sochaczewa i Warszawy,
 • Ofertą praktyk w hotelach Novotel, Sheraton, Sobieski, Mazurkas, Westin, Radisson, MDM na terenie Warszawy i okolic dla zawodów: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa

OFERUJEMY DODATKOWO:

 • Udział w projekcie „Zawodowcy na start” współfinansowanym ze środków UE dla uczniów technikum
 • • Możliwość wyjazdu edukacyjnego do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ w ramach projektu „Grasz o europejski staż” dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa
 • Stały dostęp do Internetu oraz WiFi we wszystkich budynkach szkolnych
 • Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego dla dziewcząt i chłopców
 • Zajęcia koła plastycznego oraz koła teatralnego, a także inne zajęcia pozalekcyjne z wybranych przedmiotów
 • Współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w ramach projektu „PEACE Cross-cultural Understanding”
 • Współpracę z firmami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Współpracę z firmą Gawo Prowork organizującą wyjazdy Au Pair do Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej dla absolwentów szkoły

Z NAMI DOBRZE ZDASZ MATURĘ

I EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE!

INFORMACJI W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZ 8.00 – 15.30

TEL. (46) 863 32 21 (46) 863 25 75

SZUKAJ INFORMACJI

http://iwaszkiewicz.edu.pl

www.iwaszkiewcz.e-sochaczew.pl

www.facebook.com/ZSIwaszkiewicz

Film - przegląd obecnych kierunków kształcenia