Plan lekcji
Oddziały
1ah 1TE/THot 1rd 1TOR/TŻiUG 2ar 2TE/TOR 2hd 2THot 3ar 3TE/TOR 3ch 3T Han/Hot 3d 3TŻ i UG 3sk 3ZSZ sprzedawca/kucharz 1abl 1LO społeczna/LO mundur 2al 2LO społeczna 2bl 2LO służby mundurowe
Nauczyciele
H.Bonecka (HB) R.Leśniewska-Skoneczna (SR) M.Antoniak (AM)
M.Byczyńska-Szlendak (SM) A.Szpleter (SA) M.Błażejewska-Bielicka (Bł)
Z.Grochocka (ZG) S.Mikołajewska (RS) K.Pisarek (PK)
K.Sałacińska (KM) D.Tymiński (DT) A.Cybulska (DA)
K.Pilichowska (Pi) M.Włodarczyk (MŚ) K.Adamczyk (Ad)
J.Orlikowski (JO) J.Majewski (JM) K.Mazur (Mz)
A.Cybulski (CA) B.Hoyer (BH) D.Marcinkowska (MD)
A.Piątkiewicz (AP) P.Pruszkowski (PP) R.Sękalski (Ks)
A.Mućka (MU) A.Ertman (AE) D.Cywińska (DC)
G.Muszyńska-Kwiatkowska (GK) J.Świderska (JŚ) L.Pojawa (LP)
R.Komorowska (KR) M.Krul (MK) M.Olszanowska (MO)
A.Stasiak (AS) K.Strzałkowska-Bonat (KB) D.Waszczeniuk (DW)
D.Kaczmarek (KD) A.Ulicka (AU) M.Pietrzak (PM)
W.Kowaluk (WK) M.Biszczanik (MB)